Provinciaal geld voor dorpshuizen Farmsum en Termunten

Het dorpshuis Aeolus in Farmsum.

Het dorpshuis Aeolus in Farmsum.

EEMSDELTA – De provincie Groningen investeert ruim 400.000 euro in multifunctionele centra ter verbetering van de leefbaarheid. Een deel van dat geld gaat naar de gemeente Eemsdelta voor de dorpshuizen in Farmsum en Termunten/Termunterzijl.

Voor de leefbaarheid in de provincie Groningen zijn goed bereikbare en kwalitatief hoogwaardige voorzieningen van groot belang. Vier projecten ontvangen in het kader van de subsidieregeling zorg en voorzieningen in totaal 414.644 euro. Het gaat bij deze projecten om de voorbereiding en concrete verbouw van dorpshuizen in combinatie met zorgfuncties.

Zorg

De dorpshuizen in Termunten/Termunterzijl en Farmsum worden aangepast voor zorg gerelateerde projecten zoals huisvesting van een gezondheidscentrum, initiatieven rond informele zorg en de combinatie van functies zoals welzijn, zorg, cultuur en sport.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: ,,Het is goed om te constateren dat er initiatieven zijn die op een slimme manier meerdere functies in een gebouw combineren. Met name de toevoeging van de functie zorg maakt een accommodatie duurzaam en toekomstbestendig. Goed bereikbare en kwalitatief hoogwaardige voorzieningen hebben een grote invloed op de leefbaarheid in onze provincie. We vinden het belangrijk dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig had. Dichtbij als het kon en als dat nodig is verder weg, maar dan wel goed en snel bereikbaar. Met deze subsidies dragen we als provincie bij aan de verbetering van de leefbaarheid.

Samen onder 1 dak Termunten/Termunterzijl obtvangt voor de realisatie van een multifunctioneel centrum met zorgfunctie 150.000 euro en MFC Aeolus Farmsum kon voor de verbouw van het dorpshuis tot een multifunctionele accommodatie met zorg 95.000 euro tegemoet zien.

Subsidieregeling zorg en voorzieningen

Met de subsidieregeling zorg en voorzieningen wil de provincie Groningen de voorzieningen en de zorg versterken, verbeteren en toekomstbestendig maken. Goede ideeën voor het samenvoegen van meerdere functies en voorzieningen in één gebouw waar de functie ‘zorg’ onderdeel van uitmaakt, bijvoorbeeld een huisarts- of fysiotherapiepraktijk, buurt- of thuiszorg komen in aanmerking voor een subsidie. Dat geldt ook voor plannen om de zorg te verbeteren en toekomstbestendig te maken.

Via De Eemslander