Provincie en FC Groningen bundelen krachten om Groningers in beweging te krijgen

Stichting FC Groningen in de Maatschappij wil bewegingsarmoede onder basisschoolleerlingen tegengaan.

Stichting FC Groningen in de Maatschappij wil bewegingsarmoede onder basisschoolleerlingen tegengaan.

REGIO – Stichting FC Groningen in de Maatschappij krijgt een subsidie van 240.000 euro van de provincie Groningen voor een programma om zoveel mogelijk Groningers in beweging te krijgen. Eén van die acties is de FC Groningen Scholentour, waar extra gymlessen worden aangeboden bij basisscholen om bewegingsarmoede tegen te gaan.

FC Groningen en de provincie Groningen hebben een gezamenlijke ambitie op het gebied van sport, bewegingsarmoede, arbeidsmarkt en talentontwikkeling. Stichting FC Groningen in de Maatschappij ontvangt een subsidie van 240.000 euro om die ambitie om te zetten in concrete acties, zoals het organiseren van een FC Groningen Scholentour, talentendagen en themabijeenkomsten. FC Groningen werkt bij alle programma’s zoveel mogelijk samen met het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs.

,,Als provincie leveren we graag een bijdrage aan de maatschappelijke plannen van FC Groningen. Dit om zoveel mogelijk Groningers in beweging te krijgen. Elke dag voldoende en goed bewegen is noodzakelijk voor zowel lichaam als geest. Helaas is dit nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. FC Groningen kon onder andere kinderen op basisscholen inspireren tijdens gymlessen, waardoor het bewegingsprobleem vroegtijdig werd aangepakt”, aldus gedeputeerde Tjeerd van Dekken.

Maatschappelijk manager Simon Cageling van FC Groningen: ,,We hebben de afgelopen seizoenen veel scholen bezocht, maar hierbij hebben wij alleen gymlessen kunnen aanbieden aan groep 5 of 6. Mede dankzij de subsidie van de provincie kunnen wij nu álle kinderen van groep 3 tot en met 8 bedienen. Wij hebben onze oefenstof dusdanig ontwikkeld dat kinderen lessen krijgen die passen bij hun leeftijd en motorische vaardigheden. Mede dankzij dit project denken wij impact te kunnen maken in onze strijd tegen bewegingsarmoede en stimuleren wij kinderen om structureel te blijven sporten.”

Via De Regiokrant