Provincie Groningen gaat experimenteren met digitalisering

GRONINGEN – De provincie Groningen wil zich ontwikkelen tot een datagedreven en digitale organisatie. Hierbij werd actief de samenwerking met anderen gezocht. In de nieuwe Digitaliseringsstrategie staat omschreven welke stappen de provincie hiervoor gaat nemen.

Digitalisering helpt bij het uitvoeren van maatschappelijke opgaven, maar dit betekent wel een andere manier van denken en werken. In de huidige netwerksamenleving zijn mensen, bedrijven en belangengroepen actief en goed geïnformeerd. Ze verwachten flexibiliteit en meedenken en een provincie die goed op de hoogte is en actief participeert, ook in netwerken. Groningen wil de best georganiseerde, meedenkende en presterende provincie van Nederland worden.

Datagedreven werken
Voor het realiseren van maatschappelijke opgaven gaat de provincie Groningen meer proactief werken met data en technologie door te experimenteren met digitalisering op verschillende beleidsterreinen. Data en technologie worden steeds meer gekoppeld en gebruikt voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken rondom mobiliteit, klimaatverandering, landbouw, woningbouw en milieu. In de rol van informatiemakelaar stelt de provincie data beschikbaar voor inwoners en ondernemers. Daarmee zijn anderen ook in staat om gebruik te maken van deze data.

Gedeputeerde Mirjam Wulfse: ,,Data is toch wel een kernwoord in deze strategie. Meer en meer datagedreven beleidsontwikkeling en monitoring leidt tot dynamischer werken, tot grotere flexibiliteit en tot meer specifieke acties. Meer meten in plaats van berekenen. Door veel meer aspecten die invloed hebben op een beleidsterrein direct mee te nemen, verbeter je het hele netwerk. Denk bijvoorbeeld aan het combineren van data over bruggen, beroepsvaart, verkeer over de weg en recreatie en natuur. Datagedreven werken en oplossingen zoeken, bijvoorbeeld over waar veilig en duurzaam te kunnen bouwen via combinaties van gegevens over bevolking, verhuisbewegingen, hoogtes en laagtes in het land, gegevens over woningbouw, mobiliteit en energievraagstukken.”

Om de plannen te realiseren moet de provincie nog wel een paar slagen maken, zoals voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving voor privacy en publicatie, investeren in online dienstverlening en participatie en in digitale en datavaardigheden bij medewerkers. Ook is het nodig om diverse systemen voor te bereiden op nieuwe ontwikkelingen en innovaties. Voor het maken van de digitaliseringsslag is de komende periode €3,9 miljoen beschikbaar.

Via De Nieuwsbode