Provincie Groningen had in 2022 490 miljoen te besteden

GRONINGEN – Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen had gisteren de begroting voor het komende jaar gepresenteerd. In 2022 kon de provincie bijna 490 miljoen euro besteden. Dit geld gaat onder andere naar duurzaam openbaar vervoer, nieuwe natuur, cultuur en werkgelegenheid. De begroting is structureel sluitend en de financiële positie van de provincie Groningen is gezond. 

De prioriteit van dit college van GS ligt bij een duurzame toekomst en brede welvaart voor alle Groningers. In de begroting voor 2022 zijn geen nieuwe projecten of programma’s opgenomen, er werd vooral uitgevoerd wat eerder is afgesproken en vastgesteld in de Kadernota 2021-2025.

Nieuw dit jaar is het cofinancieringfonds, waarin een bedrag van 10 miljoen euro ter beschikking werd gesteld. Vanuit Brussel en Den Haag komen steeds vaker budgetten beschikbaar die vragen om nationale en regionale matching, ook wel cofinanciering genoemd. Cofinanciering door de provincie is noodzakelijk om gebruik te kunnen maken van Europese en nationale fondsen. Met dit fonds kon de provincie Groningen dus toegang krijgen tot deze middelen.

De begroting werd op 10 november in de vergadering van Provinciale Staten behandeld. Provinciale Staten bepalen uiteindelijk de definitieve verdeling van het besteedbare geld. De volledige begroting voor 2022 is te vinden op de website van de provincie Groningen. Hier is ook een overzicht te vinden van de geplande verdeling van de financiële middelen.

Via De Regiokrant