Provincie Groningen vraagt aandacht voor studiefonds

GRONINGEN – De provincie Groningen start een campagne om meer bekendheid te geven aan het Provinciaal Studiefonds. Dit fonds geeft financiële ondersteuning aan inwoners met een laag inkomen die een opleiding willen volgen.

De Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds is opgericht in 1951. Behalve de stad Groningen dragen alle Groninger gemeenten en de provincie bij aan dit fonds. Inwoners van de stad Groningen zijn dan ook uitgesloten van de ondersteuning, die zich richt op reis- en studiekosten.

Onderwijs- en welzijnsinstellingen en gemeenten in de provincie Groningen hebben inmiddels informatie over het studiefonds ontvangen. Hiermee kunnen zij ouders en studenten attenderen op de mogelijkheden van het fonds. De voedselbank had folders ontvangen om bij voedselpakketten te stoppen, zodat mensen die gebruik maken van de voedselbank ook geattendeerd worden op de mogelijkheden van het studiefonds.

Uitgebreide en actuele informatie over de mogelijkheden van het Groninger Studiefonds is te vinden op provinciegroningen.nl/subsidies.

Via De Eemslander

Reizen Laos