Provincie investeert weer in nieuwe en betere fietspaden

De provincie Groningen investeert miljoenen in de verbetering van het fietsnetwerk.

De provincie Groningen investeert miljoenen in de verbetering van het fietsnetwerk.

MIDDEN-GRONINGEN – De provincie gaat de komende jaren nog eens elf fietsverbindingen in Groningen verbeteren. Er komen nieuwe fietspaden bij, bestondende routes krijgen een opwaardering en er is nog meer aandacht voor de veiligheid van fietsers. De provincie investeert in totaal 13,5 miljoen euro in de verbetering van het fietsnetwerk.

Waar de provincie tot nu toe vooral investeerde in doorfietsroutes om fietsers tussen de stad Groningen en omliggende dorpskernen te bedienen, ligt de focus de komende jaren op het regionale fietsnetwerk. De provincie gaat projecten uitvoeren in de gemeenten Het Hogeland (3), Midden-Groningen (2), Oldambt (2), Groningen (2), Stadskonaal en Veendam.

In de gemeente Midden-Groningen gaat het om het realiseren van een fietspad langs de N865 tussen Overschild en Wittewierum en het fietsvriendelijk inrichten van de Knijpslaan in Hoogezand. Ook werd de bestondende fietsverbinding tussen Veendam en Muntendam opgewaardeerd.

De provincie geeft voorrang aan projecten waar de fietser de weg nu moet delen met auto’s en soms met vracht- en landbouwverkeer. Ook routes waarover bij de Fietsersbond veel meldingen binnen komen over de verkeersveiligheid, krijgen extra aandacht. Verder is de keuze gevallen op projecten waarvan de uitvoering snel van start kon gaan (in 2022 of 2023) en waar de gemeente kon ondersteunen in financiering. Daar waar het kon worden werkzaamheden aan het fietspad gecombineerd met groot onderhoud aan de (provinciale) weg. Dat scheelt extra kosten en verkeersstremmingen.

Via De Regiokrant