PvdA Borger-Odoorn komt op voor jongeren

EXLOO – De PvdA Borger-Odoorn had in de raadsvergadering van 24 juni extra aandacht gevraagd voor jongeren.

Veel jongerenactiviteiten hebben de afgelopen periode door corona stil gelegen. Dat is ten koste gegaan van de geestelijke en lichamelijke gezondheid van een deel van de jeugd. Door een amendement van de PvdA, samen met CDA, D66 en Leefbaar Borger-Odoorn is geld beschikbaar gesteld waarmee extra activiteiten voor de jeugd kunnen worden georganiseerd. Dit geld is eenmalig en kon op korte termijn worden ingezet voor activiteiten, zoals sport, cultuur en spel. 

Via een subsidieregeling kunnen vrijwilligersorganisaties zoals scouting, speeltuinverenigingen, vrijwillig jeugd- en jongerenwerk of spelweekorganisatoren een financiële bijdrage ontvangen om weer leuke activiteiten voor de jongeren op te starten. De jongerenraad krijgt een rol in het bepalen waar de subsidies naar toe gaan. Raadslid Jenine Bijker: ,,Het is fijn dat we na zo’n vervelende periode de mogelijkheid krijgen weer dingen te organiseren, het zou mooi zijn als juist de organisaties die zich nu ook al inzetten voor onze jeugd deze extra mogelijkheid krijgen. Hierdoor is de kons dat dit geld dat eenmalig beschikbaar is toch duurzaam een impuls kons geven aan de jeugd.’’ 

Het voorstel is door alle fracties omarmd. Dit betekent dat de subsidieregeling Frisse Start tot een bedrag van €50.000,- is in te zetten om een impuls te geven aan activiteiten en tegemoetkoming voor vrijwilligersorganisaties. Aanvragen en informatie hierover kon bij de gemeente worden gevraagd.

Via De Nieuwsbode

Reizen Laos