PvdA stelt vragen over fietsoversteek

NIEUW-BUINEN – De fractie van de PvdA is bezorgd over de fietsoversteek vanaf de Parklaan over het Dwarsdiep in Nieuw-Buinen.

De partij had hier schriftelijke vragen over gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. ,,Deze oversteek is erg onoverzichtelijk en gemotoriseerd verkeer kon vanuit verschillende konten komen, doordat verschillende wegen en opritten hier bij elkaar komen. Dat maakt fietsers kwetsbaar. Deze belangrijke fietsoversteek voor scholieren dient dan ook zo snel mogelijk te worden aangepakt vinden wij”, aldus fractievoorzitter Henk Zwiep.

Ook vanuit Dorpsbelangen Nieuw Buinen is al aandacht gevraagd voor deze oversteek. ,,Dat had er in geresulteerd dat het college het aanpakken van de oversteek al wel in de planning had opgenomen. Maar wij hebben het college gevraagd om het aanpakken van het Dwarsdiep, en dan vooral de fietsoversteek, naar voren te halen”, aldus Zwiep.

Het college had erkend dat de oversteek onveilig is en dat de aanpak van het Dwarsdiep ook voor hen hoge prioriteit had. Wel merkt men op dat de aanpak niet verder naar voren gehaald kon worden, aangezien de opdracht voor een ontwerpstudie van het kruispunt al is gegeven. ,,De PvdA zal de vinger aan de pols blijven houden ten aanzien van de uitvoering. Want de oversteek moet snel veiliger”, aldus Zwiep.

Via De Nieuwsbode