PvdA vraagt aandacht voor armoede in Borger-Odoorn

EXLOO – De Partij van de Arbeid in de gemeente Borger-Odoorn vraagt aandacht voor armoede. 

,,De afgelopen periode is er veel aandacht voor oplopende kosten en armoede. Termen die vallen zijn energiearmoede, kinderarmoede, menstruatiearmoede en armoede als gevolg van Corona. En hoewel de werkloosheid in Borger-Odoorn op dit moment erg laag is, hebben we toch te maken met een groep inwoners die het nauwelijks of niet meer redden om de eindjes aan elkaar te knopen.’’ Ruim de helft van deze groep is werkend en voor deze groep inwoners wil de PvdA Borger-Odoorn een steun in de rug zijn. Dat kon tot uitdrukking komen bij de schuldhulpverlening, het minimafonds of bij het maken van betalingsregelingen. 

De PvdA vraagt het college dan ook op letten dat er geen ‘Toeslagenaffaire’ op gemeentelijk niveau komt omdat een groep werd uitgesloten van de gewenste samenleving. Fractievoorzitter Henk Zwiep zegt dat zijn partij vooral ook zorgen had over een groep inwoners die de gemeente niet volledig in beeld had, maar die op korte termijn wel het risico loopt dat ze niet meer in staat is om alle nota’s te betalen. 

Het college, bij monde van wethouder Nynke Houwing van de VVD, geeft aan dit ook belangrijk te vinden en niemand uit te sluiten. Bij een acute situatie kon contact gelegd worden met het Sociaal Team, die snel tot een oplossing kunnen komen.

Via De Nieuwsbode