Raad van State houdt vergunning EEW Delfzijl overeind

DELFZIJL – De Raad van State had besloten dat de natuurbeschermingswetvergunning van afvalverbrander EEW uit Delfzijl overeind blijft met de daarin de vergunde emissies waaronder de totale hoeveelheid stikstof. Volgens het bedrijf is er na duidelijkheid voor iedereen.

Directeur Wilfred de Jager: ,,Wij zijn verheugd dat er nu duidelijkheid is. Onze vergunning blijft overeind. De Raad van State geeft wel aan dat we de natuurbeschermingsvergunning voor onze derde verwerkingslijn moeten aanvullen met gegevens over de stikstofuitstoot van schepen die afval aanleveren in Delfzijl.”

Nieuwe vergunning

Alleen voor de derde verwerkingslijn moet de vergunning aangepast worden. Concreet betekent dat een aanvraag van een nieuwe vergunning, waarin de genoemde aanvulling is opgenomen. De gegevens zijn inmiddels al verzameld. Het betekent dus niet een geheel nieuwe vergunning schrijven. Op dit punt zijn de indieners van het beroep in het gelijk gesteld. In de overige punten die in de uitspraak zijn gedaan, is EEW in het gelijk gesteld.
Tegen de nieuwe vergunning is weer beroep mogelijk, in dit geval rechtstreeks bij de Raad van State. Die buigt zich dan over alleen over de stikstofemissie van de schepen. EEW vraagt de nieuwe vergunning nog deze week aan bij de provincie.

Duurzame stappen 

EEW levert duurzame energie in de vorm van warmte en ook perslucht aan omliggende bedrijven op het bedrijventerrein Oosterhorn. Die bedrijven zijn voor hun productieprocessen afhankelijk van de levering van energie door EEW. Daarnaast levert de installatie ook elektriciteit aan het net. 

,,De uitspraak betekent dat de levering van duurzame energie voor onze klanten verzekerd is”, aldus directeur De Jager. 

EEW had ook verdere plannen voor verduurzaming in voorbereiding, zoals uitbreiding van de energieproductie en installaties voor het hergebruiken en recyclen van reststromen, zoals het afvangen van CO2.

Toonaangevend
EEW Energy from Waste (EEW) is een van Europa’s toonaangevende bedrijven op het gebied van de thermische verwerking van huishoudelijk- en bedrijfsafval en zuiveringsslib. Voor een duurzaam energetisch gebruik van deze stromen ontwikkelt, bouwt en exploiteert EEW verwerkingsinstallaties van het hoogste technische niveau. Deze vormen een noodzakelijk onderdeel van een circulaire economie.

De EEW-groep telt momenteel 17 installaties in Duitsland, Nederland en Luxemburg. Jaarlijks verwerken 1150 medewerk(st)ers bijna vijf miljoen ton afval. EEW zet de in de afvalstoffen aanwezige energie om in processtoom en levert deze aan de industrie, voor stadsverwarming en als milieuverantwoorde elektriciteit aan het openbare net.

Via De Eemslander