Rechter zet streep door besluit geitenhouderij Rottum

ROTTUM – De bestuursrechter had het besluit van de gemeente Het Hogeland om uitbreiding van een geitenhouderij in Rottum toe te stonden vernietigd.

De geitenhouderij zou de komende jaren met duizend geiten worden uitgebreid. Bij de zitting van de rechtbank stonden twee vragen centraal.  Enerzijds de vraag of deze geitenhouderij, gelet op de omvang en de wijze van bedrijfsvoering, niet moet worden beschouwd als een intensieve veehouderij. Volgens het geldende bestemmingsplan is dat niet toegestonden. Anderzijds speelde de vraag of gelet op mogelijke effecten op de volksgezondheid voor omwonenden geen milieueffectrapportage had moeten worden opgemaakt. De rechtbank oordeelt dat beide vragen positief beantwoord zijn.

De rechtbank had verder in haar overwegingen meegenomen dat de gemeente Het Hogeland kort na deze vergunningverlening een stop op het vestigen of uitbreiden van geitenhouderijen had afgekondigd.

Via De Ommelander

Reizen Laos