Regeling Immateriële schade van start gegaan

NOORD-GRONINGEN – Een eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kon daarvoor sinds deze week een schademelding doen bij het IMG. De regeling voor Immateriële schade is gestart in een deel van de gemeente Eemsdelta.

De afhandeling van immateriële schade is nieuw en mogelijk tienduizenden Groningers zullen er gebruik van maken. Gelet op deze aantallen zal het IMG in eerste instantie starten met twee groepen, waarna in januari de bredere openstelling zal plaatsvinden. Zo hoopt men te voorkomen dat juist bij deze schademeldingen vertraging ontstaat tijdens de afhandeling ervan.

Twee groepen in Eemsdelta

De regeling is maandag van start gegaan voor circa 850 adressen in de gemeente Eemsdelta. Daar werd deze week ook een brochure met informatie over de regeling toegestuurd. In december volgt opnieuw een groep van nog eens circa 850 adressen in Eemsdelta.

Het Hogeland volgend jaar aan de beurt

In het eerste kwartaal van 2022 volgen de resterende adressen in Eemsdelta, gevolgd door adressen in de gemeente Het Hogeland (tweede kwartaal), Midden-Groningen (derde kwartaal) en in het vierde kwartaal de adressen in de overige gemeenten. Als de uitvoering meer tijd vergt, kon dit mogelijk verschuiven. Omgekeerd geldt ook, als de uitvoering het aankon is versnelling ook een optie.

Pilot 

Eerder werd al een pilot gedaan die bevestigde dat de aangeboden schaderegeling voor ernstig leed en verdriet passend is. Het ging hier om een geselecteerde groep, die zoveel als mogelijk een weerspiegeling vormde van de totale groep aanvragers. De pilot werd vorige maand afgerond. Er werden circa 170 aanvragen ingediend. Het resulteerde in ruim 425.000 euro aan toegekende vergoedingen. Het IMG kent per persoon 1.500, 3.000 of 5.000 euro toe. Bij 9 procent van de besluiten was sprake van een afwijzing.

Meer informatie is te vinden op www.schadedoormijnbouw.nl.

Via De Ommelander