Richelle Mellema genomineerd voor Kinderrechtenscriptieprijs

ZUIDBROEK – Richelle Mellema (24) uit Zuidbroek is één van de genomineerden voor de negende Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs. De uitreiking vindt online plaats, op dinsdag 7 december. De organisatie berust bij de afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden en Defence for Children.

De scriptieprijs gaat uit naar de beste masterscriptie op het terrein van kinderrechten. Uit de vele ingezonden scripties van rechtenstudenten maar ook studenten vanuit andere disciplines had de jury onder leiding van voorzitter Jaap Doek zes kondidaten genomineerd die in aanmerking komen voor de scriptieprijs. Onder de genomineerden Richelle Mellema uit Zuidbroek, met haar scriptie ‘Scheiding van ouder en kind? Het belang van het kind in migratierechtelijke procedures en het recht op gezinsleven’.

De uitreiking start met een introductie door Mirjam Blaak, directeur-bestuurder van Defence for Children, en professor Ton Liefaard, vice-decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid en hoogleraar Kinderrechten. De bekendmaking van de winnaar van de Kinderrechtenscriptieprijs 2021 werd gedaan door professor Jaap Doek.

In november 2012 werd deze scriptieprijs ingesteld ter ere van professor Jaap Doek vanwege zijn bijzondere verdiensten op het terrein van kinderrechten, binnen Nederland en wereldwijd. De prijs gaat naar de beste masterscriptie op het terrein van kinderrechten. Niet alleen rechtenstudenten maar ook studenten vanuit andere disciplines kunnen meedingen naar deze scriptieprijs. Inmiddels is de prijs ook reeds enkele jaren opengesteld voor kondidaten uit het Nederlandse Caribisch gebied, Suriname en Vlaanderen.

Deelnemers aan de Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs maken kons op een georganiseerde reis naar Genève, inclusief een bezoek aan het VN-Kinderrechtencomité en een geldprijs ter waarde van 500 euro (vrij te besteden). De jury bestaat uit een aantal deskundigen met bijzondere verdiensten op het gebied van kinderrechten.

Via De Regiokrant