Rondleiding in Ulrum langs plekken van de Afscheiding

De Catharinakerk in Ulrum. Foto: Omke Oudeman

De Catharinakerk in Ulrum. Foto: Omke Oudeman

ULRUM – In Ulrum werd zaterdag 13 november een rondleiding gehouden rond de roman De Afscheiding van Marcel de Jong (aanvang 14.00 uur).

De Afscheiding is het verhaal over de beroemde kerkstrijd, die in 1834 in Ulrum is begonnen en leidde tot de ‘geboorte’ van de gereformeerde kerken in Nederland. De organisatie van de rondleiding is in handen van de Stichting Oude Groninger Kerken en Uitgeverij Passage. Schrijver en journalist Marcel de Jong fungeert als gids.

Schermutselingen 

De deelnemers maken een wandeling door Ulrum. Daarbij krijgen ze uitleg over alle plekken die een rol hebben gespeeld tijdens de schermutselingen in Ulrum. Daarnaast bezoeken de deelnemers de Catharinakerk. De rondleiding werd afgesloten met een in modern Nederlands vertaalde preek uit 1834, waarin de gelovigen worden opgeroepen om in verzet te komen tegen het maatschappelijk gezag.

Afscheiding gaat weer leven

Door de rondleiding gaat de afscheiding weer leven, is de gedachte van de organisatie. De deelnemers gaan als het ware terug naar 1834, het jaar waarin Hendrik de Cock als predikont in Ulrum werkte. Met zijn orthodoxe geloofsopvattingen kreeg hij grote aanhang onder de armere delen van het volk. Tot grote frustratie van de elite. Die wilde rust en eenheid, geen volk dat in opstand kwam. De Cock en zijn volgelingen werden daarom keihard aangepakt. In de rondleiding werd duidelijk hoe moedig De Cock en zijn aanhangers eigenlijk waren.

Inschrijven voor de rondleiding kon via rondleiding@djccommunicatie.nl.

Via De Ommelander