RSG Ter Apel en Museum Klooster Ter Apel ronden pilot inspirerend af

TER APEL – Museum Klooster Ter Apel en de RSG Ter Apel zijn in oktober 2020 een nieuw samenwerkingsproject gestart op het gebied van cultuureducatie. De naam van deze leergemeenschap is het 4V-project: de vier V’s stonden voor verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden.  

De pilot Leergemeenschap Cultuureducatie is afgelopen week afgerond en krijgt een vervolg. In de loop van het jaar is gestart met een focusgroep van 6 RSG-leerlingen. Het doel was drieledig: de leerlingen leren over hun geschiedenis en de waarde van hun eigen omgeving, de leerlingen tools in handen geven om hun verhaal te vertellen en ze kennis laten maken met het procesmatig leren in een niet-schoolse omgeving. Mede dankzij de leerlingen zijn nieuwe inzichten verkregen in werkzame opdrachten en vormen voor cultuur- en erfgoededucatie. Uit de evaluatie is gebleken dat ze door hun deelname bijzondere ervaringen hebben opgedaan in het klooster. De persoonlijke familieverhalen van de deelnemers zijn gekoppeld aan het cultureel erfgoed (klooster).

Verbinding
Woensdag is de focusgroep voor het laatst bijeen geweest. Als laatste opdracht hebben alle deelnemers hun gemaakte werken op een zelfgekozen plek in het klooster geplaatst. Enkele citaten van de deelnemers over hun eigen verhaal en beeldende werken: ‘Ik ben een mixje van nationaliteiten; Mijn toekomst gaat vast niet vlekkeloos verlopen maar vol hobbels; Zeg, zolang je leeft, nooit nooit. Dat is voor de toekomst; Mensen worden niet beperkt, maar leggen zichzelf beperkingen op; Een boom had het verleden meegemaakt en staat in het heden, maar groeit ook door; Ik droom er nog steeds van dat ik van adel ben; Tob niet, het komt toch anders. Je kunt toch vanuit het veen ook naar het goud; Ik sta er tussen, want ik weet het nog niet; Ik wil graag de wereld over reizen en niet op één plek blijven wonen’. Verrassend is om te zien hoe de beeldende werken tot hun recht komen op deze ongewone plekken in het klooster. De verhalen achter de werken gaan een boeiende verbinding aan met de beelden en locatie.

In de provincie Groningen zijn inmiddels twaalf Leergemeenschappen Cultuureducatie aan de slag met nieuwe vormen van cultuureducatie. De leergemeenschap werd twee jaar lang ondersteund door een procesbegeleider (K&C) en docentonderzoekers (Hanzehogeschool). Er werd onderzocht hoe een ‘leergemeenschap cultuureducatie’ kon worden vormgeven op een manier die maximaal aansluit bij de behoeften van de leerlingen en de partners, waarbij de focus op de leerling ligt. Museum Klooster Ter Apel en de RSG Ter Apel willen de samenwerking komend jaar graag continueren om de verkregen inzichten verder te onderzoeken en de opbrengsten om te zetten in duurzame acties, om te komen tot het verankeren en waarborgen van de samenwerking.

Via De Nieuwsbode

Reizen Laos