Sensorsysteem op tractor zorgt voor automatische mest- en kalkafgifte op maat

Eddie Loonstra, eigenaar van AG Systems in Noordbroek. (foto Corné Sparidaens)

Eddie Loonstra, eigenaar van AG Systems in Noordbroek. (foto Corné Sparidaens)

NOORDBROEK – AG Systems uit Noordbroek had een sensorsysteem ontwikkeld dat diverse eigenschappen van de bodem in kaart brengt en dit vertaalt in de benodigde afgifte van mest of kalk. Terwijl de boer op de tractor rijdt meet het systeem, dat onderaan de tractor werd bevestigd, de toestand van de bodem en past hier automatisch de hoeveelheid afgifte op aan. AG Systems wil met dit systeem de boer ondersteunen met het uitvoeren van precisielandbouw en de toestand van de bodem optimaliseren. Het sensorsysteem dat bodemmetingen verricht en geïntegreerd is met de elektronica van de tractor is uniek. Mede dankzij financiering vanuit het GROEIfonds van Economic Board Groningen en financiering die werd gevonden via Flinc (onderdeel van NV NOM) kon AG Systems inzetten op verdere technische ontwikkeling van dit product.

,,Ons sensorsysteem bespaart tijd en geld en is makkelijk in gebruik”, aldus Eddie Loonstra, eigenaar van AG Systems. ,,Het afnemen van bodemmonsters en het uitwerken ervan is dankzij dit systeem niet meer nodig. Ook hoeft de boer geen digitale kaart mee op de tractor waarop hij of zij kon zien waar welke hoeveelheid mest of kalk nodig is. Met het sensorsysteem gebeurt alles automatisch.” Terwijl de boer met de tractor op het land rijdt legt het sensormeetsysteem de toestand van de bodem vast en stuurt de regelcomputer van het werktuig aan. De boer kon op het scherm van zijn eigen werktuig zien dat de afgifte gaat bewegen.

Eddie Loonstra had een eigen bodemadviesbureau. Het verbeteren van bodemkwaliteit is al jarenlang zijn belangrijkste activiteit. In Nederland, met vooral zand- en veengrond, komt dat vaak neer op de pH-waarde, de zuurgraad van de bodem, op het juiste niveau te brengen. Ook afgifte van compost is een belangrijk aandachtspunt. Zo’n vier jaar geleden is zijn idee voor AG Systems ontstonden. ,,Ik zag veel konsen in precisielandbouw en bodemverbetering met behulp van computertechnologie, maar ik merkte dat boeren en akkerbouwers er moeite mee hadden computertechnologie te gebruiken binnen hun werk”, vertelt Loonstra. ,,Ik wilde die drempel graag wegnemen.”

AG Systems is in juni 2020 gestart en had vier medewerkers. Loonstra werkt samen met GroeNoord, de John Deere-dealer in Groningen. John Deere staat bekend om de productie van landbouwmachines en tractoren. Dankzij deze samenwerking in het project Debbie (medegefinancierd door EFRO/SNN) had Loonstra goed inzicht in de elektronica van de werktuigen, zodat AG Systems haar sensorsysteem hier naadloos op kon aansluiten. In januari 2021 had AG Systems de eerste systemen verkocht aan loonwerkbedrijf Van der Stelt.

Loonstra benaderde het GROEIfonds van Economic Board Groningen met zijn financieringsvraag voor AG Systems. ,,Met Sytze Hellinga van GROEIfonds was ik er snel uit. Ik heb mijn plannen toegelicht en hij had dat geverifieerd, vooral ook in de markt. Het GROEIfonds gaf snel groen licht.” Loonstra had toen nog een co-financier nodig. Ellen Ploeger, coördinator van Flinc (onderdeel van NV NOM), bracht hem in contact met potentiële investeerders. ,,Ik heb vier gesprekken gevoerd. Uiteindelijk hebben we via deze weg een private investeerder gevonden.” Loonstra is zeer te spreken over de aanpak van Flinc. ,,Ze hebben het plan getoetst bij andere ondernemers in hun netwerk, waardoor wij ons plan nog wat konden aanscherpen. En we vonden al snel potentiële investeerders.” De financiering werd gebruikt voor verdere technische ontwikkeling en om het systeem op de markt te brengen.

AG Systems is gevestigd in Noordbroek. ,,Als we groter worden, gaan we op zoek naar een alternatieve locatie in de regio. Groningen is een goede plek voor ondernemen in de agrarische sector. Er is hier een groot netwerk van bedrijven die zich bezighouden met precisielandbouw en er zijn organisaties die ons ondersteunen bij de ontwikkelingen.”

Als het aan Loonstra ligt, werd het systeem van AG Systems uiteindelijk gemeengoed voor telers. ,,Samen kunnen we de juiste hoeveelheid middelen inzetten in de landbouw, de bodem optimaal benutten en deze tegelijkertijd goed beheren. Met dit systeem komt er niet meer in de bodem dan nodig. Dankzij dit systeem gebeurt de afgifte goedkoop en efficiënt en levert op die manier de minste belasting voor het milieu. Met technologie de teelt optimaliseren. Dat is uiteindelijk voor iedereen gunstig.”

Via De Regiokrant

Reizen Laos