Situatie De Trans nog steeds gespannen

ROLDE – De directie van De Trans en de Raad van Bestuur van Espria, waaronder De Trans valt, zullen woensdag om de tafel gaan met vakbonden FNV en CNV, de OR en een delegatie van medewerkers. De directie en de RvB hebben de uitnodiging geaccepteerd om verder te praten over de onrust binnen de organisatie.

Medewerkers protesteerden eerder dit jaar over de bedrijfsvoering bij de zorginstelling om de zorgelijke financiële situatie een hoofd te bieden. Sinds de demonstraties is er volgens de medewerkers niet veel veranderd en is de situatie alleen maar zorgelijker geworden. FNV en CNV klommen andermaal in de pen om de grote zorgen over de bedrijfsvoering, de kwaliteit van zorg en veiligheid van medewerkers en cliënten bij De Trans opnieuw aan de kaart te stellen.

Onverantwoord
,,Dit voorjaar, toen grote financiële problemen bekend werden, is een reeks van beleidsbeslissingen ingezet en met grote vaart doorgevoerd. Beslissingen die onverantwoord zijn omdat ze slecht uitpakken, de veiligheid van medewerkers en cliënten is in gevaar. De problemen zijn vergroot, de financiële situatie is niet verbeterd, het ziekteverzuim is torenhoog, uitzendkrachten worden nog steeds aan de lopende band ingezet, medewerkers vertrekken of vallen om. De cao en de Wet op de Ondernemingsraden worden niet nageleefd. Dagbestedingsgroepen worden gesloten of samengevoegd, cliënten worden op groepen geplaatst waar ze niet passen. Er is te weinig begeleiding aanwezig op de woningen of dagbestedingsgroepen. Op een aantal locaties leidt dit tot veelvuldige escalaties, met agressie tegen medewerkers, cliënten onderling of verwanten. De dagbestedingsactiviteiten zijn uitgekleed, waardoor cliënten niet de zorg krijgen die ze nodig hebben”, staat in de brief te lezen. ,,Als bonden hebben wij meerdere gesprekken gevoerd met de directie van De Trans, wij hebben brieven en mails gestuurd, medewerkers zijn in actie gekomen. Het had slechts minimale resultaten opgeleverd. De directie gaat door op hetzelfde spoor en ziet niet de ravage die zij aanricht.”

Open voor kritisch overleg
De Raad van Bestuur van Espria en directie De Trans reageren als volgt op de aantijgingen. ,,Bij een organisatie als De Trans doen zich uiteraard af en toe moeilijk situaties voor, gegeven de aard van de cliënten en de werkzaamheden. De veiligheid van cliënten en medewerkers had bij ons de allerhoogste prioriteit. Het is belangrijk te benadrukken dat als zich bij De Trans incidenten voordoen wij hier altijd de wettelijk voorgeschreven afspraken over onderzoek en melding volgen. Over bijzondere gebeurtenissen vindt overleg plaats met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd’, staat in een persverklaring te lezen. De organisatie geeft aan dat in de afgelopen periode de relatie met de vakbonden gespannen is geweest. ,,De Trans probeert met vakbonden en Ondernemingsraad in goed overleg de uitdagingen waar de organisatie zeker voor staat, het hoofd te bieden. Dat het financieren van de zorg op het tweede plan komt klopt niet; goede zorg vraagt om een goede financiële basis. De Trans laat echter al een aantal jaren een financieel negatief resultaat zien en dit leidt begrijpelijk tot onrust. Het is zeer belangrijk dat we dit resultaat herstellen. De Trans had te maken met een populatie van cliënten met een toenemende complexiteit. Dit vraagt, mede als gevolg van de coronacrisis, op dit moment veel van de kennis, kunde en inzet van de medewerkers van De Trans. Algemene verwijten over het niet naleven van de cao en wet- en regelgeving kunnen wat ons betreft niet kloppen, en zeker niet in de mate die de bonden aangeven. Hierin stonden wij open voor nader kritisch overleg.” Dat overleg zal dus woensdag plaatsvinden.

Tienpuntenplan
De vakbonden zullen dan een tienpuntenplan presenteren voor De Trans. Ze eisen onder meer dat de bezuinigingen op de directe zorg stopgezet worden. Ook moeten de basisroosters hersteld worden en moeten medewerkers, verwanten en waar mogelijk ook cliënten betrokken worden bij een zogeheten herstelplan.

Arianne Poel
Arianne Poel is vorige maand opgestapt als directeur zorg van De Trans. In gezamenlijk overleg met de raad van bestuur van Espria is Poel tot de conclusie gekomen dat er een verschil van inzicht is over de ondersteuning en aansturing van het personeel. Haar functies worden de komende tijd ingevuld door Peter van der Noord, lid van de raad van bestuur van Espria. Hij combineert de functie met Anne-Marie Jasper, interim-directeur bedrijfsvoering van De Trans. De raad van bestuur kijkt naar een nieuwe invulling van de functie directeur zorg in de toekomst.


Directrice Arianne Poel spreekt de medewerkers van De Trans toe. Ze had inmiddels de organisatie verlaten. – (Foto: Henry Koops)

Via De Schakel