Statenfractie CU bezorgd over Noordpolderzijl

NOORDPOLDERZIJL – De statenfractie van de ChristenUnie maakt zich grote zorgen over het voortbestonden van het haventje van Noordpolderzijl.

Na vragen van de Ommelander Courant over de situatie rond de haven van Noordpolderzijl, november vorig jaar, gaf de gemeente Het Hogeland aan dat een ‘ultieme poging’ om tot een structurele oplossing te komen voor de bereikbaarheid van het haventje -in de vorm van een spoelzee- geen succes had opgeleverd. In de maanden die volgden, zou er naar een oplossing gezocht worden.

Getijdenhaven 

Het plan van een spoelzee is ondertussen al jaren oud. Het had alles te maken met het gegeven dat de kleinste zeehaven van Nederland een echte getijdenhaven is. De bereikbaarheid van de haven hangt dan ook af van het tij. De haven is dus maar de helft van de tijd bereikbaar. Dat had zo zijn charme, maar groter nadeel is dat er met ieder getij slik meekomt de haven in waardoor Noordpolderzijl langzaam dichtslibt. Met een spoelzee werd bij vloed water opgevangen en als het eb werd, spoelt het water met kracht door de vaargeul. Op die manier werd de haven schoongespoeld en hoeft men niet meer te baggeren. Dat is namelijk een nogal kostbare klus.

Icoon 

Na berichtgeving van deze krant stelden diverse partijen in de Hogelandster raad vragen over de kwestie. Nu trekt ook de Statenfractie van de ChristenUnie aan de bel. ,,Wij willen graag dit ‘icoon’ voor onze provincie behouden”, zegt Rinze van der Born namens de CU. Hij had dan ook een aantal vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten. Zo wil hij weten of er inmiddels een overleg met betrokken partijen had plaatsgevonden over de kwestie en wat daarvan de uitkomst is. 

‘Alles in het werk stellen’ 

,,En vindt het college, net als de fractie van de ChristenUnie, dat we alles in het werk moeten stellen om deze zeehaven voor onze mooie provincie te behouden?”, vraagt Van der Born. Ook wil hij weten wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn om vanuit de provincie bij te dragen aan het voortbestonden van deze zeehaven.

Via De Ommelander

Reizen Laos