Statenfracties willen recreatieve toekomst voor vuilstort Usquert

USQUERT – De Statenfracties van GroenLinks en de VVD maken zich sterk voor een recreatieve toekomst voor de voormalige vuilstort van Usquert. Voor de zomer meldde deze krant al dat gemeente en provincie serieus nadenken over de aanleg van een fietspad over de berg.

De stortplaats in Usquert is al vele jaren gesloten. Het eeuwigdurend onderhoud ervan is in handen van de provincie, die voor die hele lange periode een bedrag op de begroting had opgenomen. De nazorg voor de stortplaats staat op dit moment op de agenda van Provinciale Staten. Uit de stukken blijkt dat het voor de nazorg gereserveerde bedrag van ruim 3,2 miljoen euro naar verwachting niet in zijn geheel hoeft te worden gebruikt: 2,9 miljoen is voldoende. Gedeputeerde Staten stellen voor de overblijvende 3 ton toe te voegen aan de algemene reserves. De Statenfractie van GroenLinks vindt dat een gemiste kons.

‘Aantrekkelijke locatie’

Statenlid Arjen Nolles: ,,Er zijn volop ideeën om iets te gaan doen met de heuvel. Waarom werd het geld niet daaraan besteed? Samen met de gemeente Het Hogeland en misschien het NPG moet het toch mogelijk zijn van deze bult een aantrekkelijke locatie te maken voor bewoners en toeristen. Ik denk aan wandelen, fietsen of varen langs de Usquerdermaar. En een deel zou gebruikt kunnen worden voor zonnepanelen. Maar laten we ook vooral luisteren naar de wensen van de inwoners van Usquert en Warffum.”

VVD wil fietsberg 

De VVD-Statenfractie pleit voor de inrichting van de oude stortplaats als fietsberg. ,,Het geldoverschot is uiteindelijk belastinggeld, wanneer er geld overblijft moet dat ook weer terug naar de Groningers”, aldus Statenlid Nico Bakker. ,,Met de inrichting van een fietsberg verrijken we de recreatie in het gebied en past de oude stortplaats mooier in ons Groninger landschap. Dat trekt uiteindelijk ook meer toeristen en recreanten van buiten de provincie aan. Dat is driedubbel voordeel, voor inwoners, ondernemers en de economie.”

Via De Ommelander