Subsidie voor digitale hulp aan ondernemers

NOORD-GRONINGEN – Ondernemers die hun digitale dienstverlening willen opzetten, verbeteren of beter beveiligen, kunnen een beroep doen op een subsidiepot van 750.000 euro van de provincie.

Digitalisering is een van de economische prioriteiten van de provincie. Naar verwachting werd de regeling werd rond 22 juni opengesteld, via www.snn.nl.

De hoogte van de subsidie bedraagt minimaal 1.500 en maximaal 3.000 euro en 70 procent van de subsidiabele kosten. Met de keuze voor een redelijk kleine subsidie en een hoger subsidiepercentage hoopt de provincie een groter aantal, zo’n 300, kleinere ondernemers te kunnen helpen in een veilige digitale transitie.

De subsidie voor digitalisering is afkomstig uit het Coronafonds dat de provincie Groningen had opgezet om ondernemers, organisaties en instellingen sterker uit de coronacrisis te laten komen. Het fonds, met daarin 11,5 miljoen euro, is gericht op de (vrijetijds-) economie, scholing en het behoud van banen.

Via De Ommelander

Reizen Laos