Subsidieregeling moet uitstraling paden Warffum verbeteren

WARFFUM – De gemeente Het Hogeland komt met een subsidieregeling voor erfafscheidingen langs de kerkenpaden in het beschermd dorpsgezicht van Warffum. 

De regeling is onderdeel van een project om de uitstraling en beleving van de kerkenpaden te verbeteren. Dit was de wens van inwoners van Warffum en de gemeente had dit samen met het dorp opgepakt. De kerkenpaden vormen een bijzonder en karakteristiek element op de wierde van Warffum. 

Veel kerkenpaden zijn in de loop der jaren verdwenen. In Warffum zijn drie kerkenpaden behouden gebleven die er al eeuwen liggen: Noorderkerkpad, Zuiderkerkpad en Oosterkerkpad. Een werkgroep van bewoners had samen met de gemeente een brochure opgesteld met voorbeelden van erfafscheidingen die wenselijk zijn. Daarbij kregen ze steun van Landschapsbeheer Groningen. 

Daarmee worden Warffumers gestimuleerd de erfafscheiding aan te passen. De gemeente levert een financiële bijdrage, 50 procent van de kosten voor materiaal en plaatsing, als bewoners hun erfafscheiding in lijn met de voorbeelden uit de brochure vernieuwen of verbeteren. Per adres kon maximaal 1.500 euro subsidie worden aangevraagd. De gemeente had voor het project 20.000 euro beschikbaar.

Wethouder Eltjo Dijkhuis: ,,Afgelopen september hebben we de brochure en de subsidieregeling in ontwerp gepresenteerd aan de bewoners uit Warffum. De eerste reacties waren bijzonder positief. Deze financiële tegemoetkoming is nieuw voor de gemeente. Wij hopen dat veel inwoners er gebruik van maken.’’

Via De Ommelander