Subsidieregeling voor boerenexperimenten in Noord-Groninger kustgebied

LAUWERSOOG – Boeren in het Noord-Groninger kustgebied tussen Lauwersoog en Delfzijl die willen bijdragen aan de omslag naar een meer natuurinclusieve landbouw, kunnen hiervoor vanaf 1 november subsidie aanvragen.

Dat laat de provincie weten. Het kon bijvoorbeeld gaan om een idee of experiment voor een nieuwe teelttechniek, verduurzaming, verhoging van biodiversiteit door bijvoorbeeld strokenteelt in combinatie met innovaties, het benutten van overgebleven hoekjes land voor kruidenranden of het lokaal verkopen van producten. Het maximum subsidiebedrag is 25.000 euro. Aanvragen kon tot 1 november 2022 via www.regiodealnatuurinclusievelandbouw.nl.

Ideeën van boeren

Boeren hebben zelf vaak al ideeën over hoe zij de biodiversiteit op hun bedrijf kunnen versterken. Vanuit hun eigen ervaringen op het boerenerf zien zij mogelijkheden voor de toekomst. Zo werd er bijvoorbeeld geëxperimenteerd met een teeltsysteem of -techniek of het inpassen van natuurinclusieve maatregelen in de bedrijfsvoering. De subsidieregeling kon deze experimenten verder brengen. En het kon boeren inspireren om met nieuwe ideeën over natuurinclusieve landbouw te komen.

De subsidieregeling is onderdeel van de Regio Deal Natuurinclusieve landbouw waarmee de provincies Drenthe, Friesland en Groningen initiatieven voor een meer natuurinclusieve landbouw in Noord-Nederland willen stimuleren en versnellen.

Via De Ommelander