Succesvolle PMD-actie in Aa en Hunze

GIETEN – De gemeente Aa en Hunze had de afgelopen weken samen met PreZero PMD-controles gehouden.

Tijdens deze controle werd er gekeken of het PMD van de huishoudens vervuild was en zijn containers voorzien van een uitlegsticker. De actie bleek een succes: er zijn veel positieve reacties binnengekomen en door PreZero werd er minder vervuiling geconstateerd. De actie riep ook vragen op over PMD-afval, grijze zakken en hard plastic. De meeste inwoners van Aa en Hunze zijn zich bewust van het nut om afval te scheiden. Veel afval werd dan ook goed gesorteerd. Hier en daar leidt PMD tot verwarring, want wat mag nou wel en wat niet? 

Grijze zak
In een aantal PMD-containers werden dichtgeknoopte grijze zakken aangetroffen. Hoewel vaak werd vermoed dat de inhoud van deze ondoorzichtige zakken goed gescheiden afval bevatte, kon de afvalverwerker dit niet zien en werd het afgekeurd. De afvalverwerker wil graag met het oog kunnen controleren of er troep in de zakken zit. Geadviseerd werd daarom geen zakken te gebruiken en het afval rechtstreeks in de container te deponeren. Wie toch in de keuken graag afval wil verzamelen in een plastic zak, kon transparante pedaalemmerzakken gebruiken.

Hard plastic en andere plastic gebruiksvoorwerpen
De PMD-container is alleen bedoeld voor verpakkingsmateriaal. Het is logisch te denken dat hard plastic en andere plastic gebruiksvoorwerpen bij het PMD horen, want het is plastic. Dit is echter niet het geval. Gebruiksvoorwerpen van hard plastic zoals een tuinstoel kunnen ingeleverd worden in de milieustraat. Kleine plastic gebruiksvoorwerpen zoals vlaggetjes horen bij het restafval. Grote plastic gebruiksvoorwerpen zoals landbouwfolie horen bij het grofvuil.

Ander afval
De controleurs troffen in een aantal containers ook GFT-afval, oud papier, textiel, piepschuim of luiers aan. Dit hoort in de oud-papierbak en bij het groen afval. Wat dan wel? Over het algemeen werd gesteld: alle plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons uit de supermarkt horen bij het PMD. Bij twijfel: kijk op www.afvalscheidingswijzer.nl.

Hoe zit dat met de wet?
Binnen de Europese afvalwetgeving is vastgesteld dat producenten van verpakkingsmaterialen verantwoordelijk zijn voor het recyclen van verpakkingsafval. Deze verantwoordelijkheid houdt in dat de verpakkingen gesorteerd moeten worden. Daar werd bij aanschaf van het product een kleine bijdrage voor betaald. Deze vergoeding geldt alleen voor verpakkingen en niet voor gebruiksvoorwerpen. Na inzameling werd het afval gekeurd volgens een landelijk beoordelingsprotocol, waar een gemeente zich aan had te houden. Als het goed gescheiden is, werd het verwerkt als PMD-afval en komen er geen extra verwerkingskosten bij. Is het afval niet goed gescheiden, dan werd het afgekeurd en als restafval verwerkt en komen er extra verwerkingskosten bij. Deze kosten worden op den duur doorberekend in de afvalstoffenheffing.

Via De Nieuwsbode