Taalhuis Aa en Hunze zoekt vrijwilligers

AA EN HUNZE – Het Taalhuis Aa en Hunze is op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Nu de bibliotheken in Gieten, Rolde, Annen en Gasselternijveen weer open zijn, is er behoefte aan mensen die iemand anders willen helpen met taal, rekenen of werken met een computer. 

In de gemeente Aa en Hunze is 19 procent van de inwoners laaggeletterd. ,,Dus er is genoeg werk aan de winkel”, aldus Taalhuiscoördinator Theo Wortel. ,,We hebben al een leuke en enthousiaste groep vrijwilligers. Dat zijn mensen die het fijn vinden om een ander te helpen. Meestal is dat een uurtje per week. Het gaat om samen met taal bezig zijn, vaak op het gebied van spreken. De vrijwilligers helpen mensen die de Nederlandse taal nog niet kennen, maar er zijn ook geboren en getogen Nederlanders die moeite hebben met lezen en schrijven. Zij willen bijvoorbeeld leren hun eigen post af te handelen of hun kinderen of kleinkinderen voorlezen.”

Theo Wortel merkt dat het Taalhuis weer meer vragen krijgt, sinds de corona-maatregelen afnemen en steeds meer mensen gevaccineerd zijn. Graag zet hij daarom nieuwe vrijwilligers in. Volgens hem zijn de belangrijkste eigenschappen van een taalvrijwilliger vriendelijkheid en geduldig zijn. Het Taalhuis zorgt voor een gratis training en lesmateriaal dat gebruikt kon worden. ,,En als Taalhuisvrijwilliger word je weer door mij begeleid”, zegt Wortel.

Nieuwe vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij Theo Wortel. Dat kon via de mail of telefonisch: info@taalhuisaaenhunze.nl of 06-48527411.

Het Taalhuis Aa en Hunze is een samenwerking van onder andere Biblionet Drenthe, de gemeente Aa en Hunze, het Drenthe College, Welzijnsorganisatie Impuls, Vluchtelingenwerk en de Stichting Lezen en Schrijven. Het Taalhuis zit in de bibliotheek in Gieten. Elke vrijdag is er (op afspraak) een spreekuur van 13.00 tot 15.00 uur.

Via De Nieuwsbode

Reizen Laos