Taalhuis Eemsdelta zoekt vrijwilligers

EEMSDELTA -Taalhuis Eemsdelta is op zoek naar ‘taalvrijwilligers’.  De vrijwilligers helpen mensen om beter te leren lezen, schrijven of spreken. 

Dit gebeurt een op een of in kleine groepjes. Men hoeft geen taalwonder te zijn. Geduld hebben en het leuk vinden om mensen te helpen is wel een vereiste.

De vrijwilligers in het Taalhuis werken in de bibliotheek van Delfzijl, Appingedam of Loppersum. Ze bepalen zelf hoeveel tijd ze besteden aan het vrijwilligerswerk, maar minimaal 1 dagdeel per week is vereist. Ze worden ondersteund door de Taalhuiscoördinator en gekoppeld aan mensen van wie de vraag zo goed mogelijk past bij wat hen kon worden geboden op het gebied van taal. ,,Belangrijk is dat je een goed gevoel bij elkaar hebt”, aldus het Taalhuis. Er werd onder andere gewerkt met leermiddelen van de Stichting Lezen en Schrijven.

Basistraining als voorbereiding

De voorbereiding op de werkwijze bestaat uit een basistraining van vier dagdelen. Hierin komen achtergronden van laaggeletterdheid aan bod en worden de vrijwilligers vertrouwd gemaakt met hoe volwassenen leren lezen, schrijven en spreken. De doelgroep bestaat uit Nederlandstaligen en anderstaligen. De basistraining werd aangeboden in de bibliotheek van Appingedam of Delfzijl.

Voor opgave of vragen kon contact worden opgenomen met Taalhuiscoördinator André de Graaf, telefoon 06 835 25 393 of  aj.degraaf@noorderpoort.nl.

Na aanmelding ontvangen belangstellenden per e-mail een aanmeldingsformulier. Na ontvangst van het ingevulde formulier volgt een uitnodiging voor een intakegesprek.

Via De Eemslander

Reizen Laos