Tekort Oldambt valt lager uit dan verwacht

OLDAMBT – De financiële situatie van de gemeente Oldambt is beter dan verwacht. Het tekort over 2020 valt lager uit dan begroot. 

Wethouder van financiën Erich Wünker benadrukt dat bezuinigingen nodig blijven. ,,In de begroting voor 2021, 2022 en 2023 zijn bezuinigingen opgenomen, die nog moeten worden gerealiseerd. Dat is nodig om in 2023 weer een gezonde, sluitende begroting te hebben. Dat we nu enkele meevallers hebben, verandert daar niets aan.’’

Over 2020 was rekening gehouden met een tekort van 5,3 miljoen euro, maar uiteindelijk hoeft er maar 1,3 miljoen euro aan de algemene reserve te worden onttrokken. Dit komt met name door meevallers bij grondverkopen (2,7 miljoen) en loonkosten (0,9 miljoen). De cijfers zijn aanleiding om ook de begroting voor het lopende jaar bij te stellen, waardoor het begrote tekort niet op 2,4 miljoen maar op 1,7 miljoen  euro uitkomt. 

In verband met de financiële situatie wil het college nog geen nieuwe investeringen doen. Een uitzondering werd gemaakt voor onderwijshuisvesting. Voor ‘noodzakelijke investeringen’ werd jaarlijks een bedrag van 150.000 euro gereserveerd. Daarnaast had Oldambt van de rijksoverheid ruim 2 miljoen euro gekregen voor de vorming van een coronafonds. Deze middelen zullen worden ingezet om de negatieve gevolgen van corona te bestrijden. Het college wil daarbij voorrang geven aan drie thema’s: lokale economie, schulden & armoede en jeugd.

Via De Eemslander

Reizen Laos