‘Tekorten Jeugdzorg lijken onder controle’

AA EN HUNZE – De Gemeente Aa en Hunze lijkt de kosten van de Jeugdzorg onder controle te hebben. Dat laat wethouder Co Lambert weten tijden de presentatie van de Begroting 2022. Maar de zorgen over de kosten van het Sociaal Domein blijven voortbestonden.

,,Na een aantal jaren van tekorten op het sociaal domein is de verwachting dat we op termijn binnen de rijksmiddelen kunnen blijven. We verwachten aanvullende rijksmiddelen voor jeugdzorg. Dit betekent niet dat we zorgenvrij zijn, want de bedragen zijn niet structureel We willen het tekort op de Jeugdzorg eind 2022 terugbrengen naar 0,5 miljoen”, zegt Lambert. Er zijn ontwikkelingen die nog financiële gevolgen kunnen hebben voor onze gemeente. Zoals bijvoorbeeld de omvang van de functie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang en de ontwikkeling van de uitgaven binnen de WMO. De uitgaven binnen de WMO stijgen. Het abonnementstarief voor een WMO-voorziening is 19 euro. Hierdoor stijgen bijvoorbeeld de kosten voor Huishoudelijke Hulp. Hier krijgen we geen extra middelen voor van het Rijk, waardoor de tekorten oplopen. In Den Haag werd gekeken naar de hoogte van de eigen bijdrage. Maar daar is nog geen duidelijkheid over.” Het college neemt maatregelen om de tekorten terug te brengen en doet onder meer een beroep op het moreel appel van de inwoners.

Via De Schakel