Tentoonstelling rond hout in Museum Wierdenland

EZINGE – In Museum Wierdenland in Ezinge is momenteel een expositie rond hout te bekijken: Hou(t) van Bomen. Vandaag werd bovendien een speciale kindertentoonstelling geopend.

Van oorsprong groeiden in het wierdengebied slechts enkele boomsoorten zoals de hazelaar en de vlier. Toch kent het wierdengebied behoorlijk veel archeologische vondsten van hout. Hoe dat hier is gekomen en waar het voor werd gebruikt, is de basis van deze expositie. Van daaruit werd er verder gekeken naar de rol van bomen in het Groninger landschap, de uiteenlopende visies daarop en de verschillende verwerkingsmogelijkheden.

Werk van Röling en Helmantel 

De expositie bestaat onder andere uit werk van Groninger kunstenaars als Matthijs Röling, Henk Helmantel, Jos Mulders en Inka Markowski. Ook is er werk te zien van ambachtslieden als Melle Koot, Tico Top en klompenmaker Van der Meulen.

Universiteitsbibliotheek 

Een ander bijzonder stuk is een boek uit de Groninger Universiteitsbibliotheek met daarin een publicatie van de Groninger Gedeputeerde Staten uit 1659. Daaruit werd duidelijk dat Groningers zich in de zeventiende eeuw al druk maakten over het behoud van bomen. De huidige standpunten hierover van organisaties als de Bomenridders en Staatsbosbeheer komen ook terug in de expositie.

Kinderexpositie 

Leerlingen van de Ezinger basisschool Op Wier hebben in samenwerking met kunstenaar Koos Buist hun leven in jaarringen weergegeven en hun eigen bomen gemaakt. Dat had een kinderexpositie opgeleverd die vandaag (maandag) officieel is geopend. De kinderexpositie blijft in beweging: kinderen vanuit het hele land kunnen deze aanvullen door hun eigen leven in jaarringen te maken en deze in te leveren bij het museum. Zo worden er steeds meer ‘bomen’ zichtbaar in Museum Wierdenland.

Via De Ommelander

Reizen Laos