Tjassenswijk in Gieterveen had AED

GIETERVEEN – Een aantal bewoners van de Tjassenswijk in Gieterveen hebben het initiatief genomen om te komen tot een BuurtAED voor hun buurt. 

,,In Gieterveen hangt een AED bij de molen en er hangt er een bij het dorpshuis in Gieterveen. Ook is er een AED in het dorpshuis Eexterveen. Al deze drie locaties zijn te ver van de Tjassenswijk verwijderd als er een noodoproep is. Ieder seconde telt in zo’n geval”, aldus Helen Wouters, Henny Doeve Haandrikman en Gerard Schippers.

De initiatiefnemers namen deel aan een actie van Philips en de Hartstichting, de BuurtAED. Ze hadden 14 dagen de tijd om 1667 euro bijeen te brengen. De periode kon mogelijk verlengd worden, maar dat was niet nodig. Binnen de gestelde termijn hadden ze het streefbedrag binnen.

,,De actie werd gestart door een brief huis aan huis te bezorgen bij de direct omwonenden. Ook werd een WhatsAppgroep voor de BuurtAED gemaakt en kregen veel omwonenden de brief digitaal in hun mailbox. Mede door een paar goede donaties van bedrijven en van anonieme donoren ging de teller met rasse schreden naar het streefdoel”, aldus de initiatiefnemers. ,,Met een aantal buurtgenoten hebben we gezocht naar een geschikte plek. Dit moet centraal in de buurt zijn, makkelijk van de doorgaande weg te bereiken, in het zicht hangen en ook mag de AED niet in de felle zon en niet in een vochtige omgeving hangen. Bovendien moet er een aansluiting voor elektriciteit zijn. Vooralsnog lijkt de gevel van Tjassenswijk 6 het meest geschikt. De AED is inmiddels al geleverd.”

Met het ophangen van een AED alleen ben je er niet. ,,Buurtbewoners dienen ook een reanimatiecursus te hebben gevolgd en een AED kunnen bedienen. Daarom roepen wij deze omwonenden op, om een reanimatiecursus te volgen. De kosten voor een dergelijke cursus zijn te declareren bij de ziektekostenverzekering. In en rond de zomervakontie zullen een aantal trainingen in dorpshuis Ous Hoes in Gieterveen worden gehouden. Informatie hierover is verkrijgbaar via info@startenmetreanimeren.nl.”

Via De Nieuwsbode

Reizen Laos