Treant Zorggroep realiseert ondanks corona plannen Zorg voor de Regio

STADSKANAAL – Treant Zorggroep had in 2020 uitvoering kunnen geven aan de plannen van Zorg voor de Regio, ondanks het feit dat corona sterk had gedomineerde. Dat blijkt uit het jaarverslag. 

De plannen voor Zorg voor de Regio houden in dat er weekziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskonaal zijn met het accent op planbare zorg en de concentratie van acute en complexe zorg in Emmen.

Vanuit de zeventien woonzorgcentra van Treant is een resultaat geboekt van 8 miljoen euro. Het aantal bewoners en cliënten is op ongeveer hetzelfde niveau gebleven, terwijl in lijn met voorgaande jaren de zwaarte van de verleende zorg is gestegen. Tegelijkertijd is doelgericht op kosten gestuurd en is er efficiënter gewerkt. Het resultaat is nodig voor de plannen van modernisering van een aantal locaties in de toekomst.

De drie ziekenhuislocaties hebben het jaar afgesloten met een licht positief resultaat van 1,3 miljoen euro. Dit komt mede doordat een deel van de kosten voor het reorganisatietraject Zorg voor de Regio verantwoord is in 2019. De opbrengst is op de jaarrekening van 2020 opgenomen, omdat hier pas in de loop van dit jaar zekerheid over is gekomen. Daarnaast is in Emmen meer acute zorg verleend aan patiënten dan vooraf ingeschat, is een efficiencyslag gemaakt met de transitie naar weekziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskonaal en is met zorgverzekeraars een corona-compensatieregeling overeengekomen. Met daarnaast een half miljoen euro inkomsten uit deelnemingen had Treant het jaar 2020 afgesloten met een geconsolideerd positief resultaat van €9,8 miljoen.

Moeilijk jaar voor de zorg
Voor  alle zorgorganisaties is 2020 een moeilijk jaar geweest. Ook Treant had vanwege corona in het ziekenhuis een groot deel van het jaar reguliere zorg moeten afschalen. Medewerkers van andere locaties zijn komen helpen in Emmen, waar Treant de coronazorg concentreert op ziekenhuislocatie Scheper. In de woonzorgcentra hebben bewoners tijdens de eerste coronagolf lange tijd geen bezoek ontvangen en tijdens de volgende coronagolven hebben ook Treant-locaties te maken gehad met coronabesmettingen. De speciaal ingerichte corona-afdeling van woonzorgcentrum De Horst in Emmen had een cruciale regiofunctie vervuld voor opvang van cliënten van de eigen locaties, maar ook voor verschillende zorgorganisaties in de regio die met een corona-uitbraak hebben gekampt. Door een intensieve samenwerking tussen het ziekenhuis en De Horst had Treant Zorggroep een grote rol kunnen spelen in de coronazorg.

Investeren
Ondanks corona hebben de ontwikkelingen bij Treant afgelopen jaar niet stil gestonden. Zo is in Emmen een nieuw Hartinterventiecentrum geopend en hebben de drie ziekenhuislocaties nieuwe MRI’s gekregen. Met ABN AMRO is Treant een financieringspakket overeen gekomen, waarmee Treant de komende jaren kon blijven investeren in een duurzaam en vernieuwend zorgaanbod; zowel in de ouderenzorg als in de ziekenhuiszorg. ,,En door corona kwam binnen Treant één ding heel duidelijk naar voren: de geweldige samenwerking en kennisuitwisseling tussen onze medewerkers van de ziekenhuislocaties en onze woonzorgcentra. We hebben het samen gedaan en we blijven het samen doen’’, zegt Paula Nelissen, voorzitter Raad van Bestuur. ,,Als Raad van Bestuur zijn we diep onder de indruk van de inzet van alle medewerkers van Treant. Dat is een krachtig vertrekpunt voor het nieuwe Treant Zorggroep.’’

Via De Schakel

Reizen Laos