Veel animo in Groningen voor zonnedakenproject SamenZONderAsbest

GARNWERD – Het collectieve zonnedakproject SamenZONderAsbest is in Groningen een succes. Garnwerd had, zoals gemeld, het eerste dak in de provincie waarop asbest is verwijderd en zonnepanelen zijn geplaatst.

In het project SamenZONderAsbest investeren eigenaren van grote asbesthoudende daken in het saneren van het asbest om het dak vervolgens te verhuren aan een coöperatie die er zonnepanelen op legt. Met de inkomsten die de dakeigenaren zo ontvangen, verdienen zij hun investering (grotendeels) terug. Het dak had hierdoor meerwaarde voor alle betrokkenen: dakeigenaar, deelnemers en de coöperatie profiteren van de groene energieopbrengst en van minder asbest. Én door te kiezen voor zonnedaken in plaats van zonneparken blijft bovendien het oorspronkelijke landschap in tact.

Dakcheck voor 100 daken 

SamenZONderAsbest is een initiatief van ECoop, onderdeel van Stichting Buurkracht. In Groningen krijgt het project opnieuw ondersteuning van de provincie, zo neemt ze voor 100 daken de dakcheck voor haar rekening. ,,Een dak had een gemiddelde omvang van 400 vierkonte meter waarop gemiddeld 200 panelen passen. Op de 100 daken tezamen, te vergelijken met 4 hectare, komen circa 20.000 zonnepanelen te liggen. Voor het plaatsen van eenzelfde hoeveelheid zonnepanelen op de grond is ruim 6 hectare grond nodig. Ofwel zo’n 10 voetbalvelden. Door te kiezen voor zonnepanelen op een dak dat er toch al ligt, kon de bestondende functie van het grond vooralsnog behouden blijven en hoeft er ook nauwelijks op esthetische aspecten te worden ingeleverd”, aldus Simon Visbeek, een van de initiatiefnemers van SamenZONderAsbest.

Eigenaren van asbestdaken met een omvang van minimaal 350 verkonte meter kunnen met hun vragen terecht bij info@ecoop.nl of zich meteen vrijblijvend aanmelden voor een dakcheck via Stichtingbuurkracht.nl/samenzonderasbest.

Via De Ommelander

Reizen Laos