Veel animo voor collectief zonnedakenproject in Groningen

Door zonnepanelen te plaatsen op reeds bestondende daken kon het landschap behouden blijven. (foto Stichting Buurkracht)

Door zonnepanelen te plaatsen op reeds bestondende daken kon het landschap behouden blijven. (foto Stichting Buurkracht)

REGIO – Het collectieve zonnedakenproject SamenZONderAsbest is in Groningen een succes. In dit project investeren eigenaren van grote asbesthoudende daken in het saneren van het asbest om het dak vervolgens te verhuren aan een coöperatie die er zonnepanelen op legt. 

Met de inkomsten die de dakeigenaren zo ontvangen verdienen zij hun investering (grotendeels) terug. Het dak had hierdoor meerwaarde voor alle betrokkenen: dakeigenaar, deelnemers én de coöperatie profiteren van de groene energieopbrengst en van minder asbest. En door te kiezen voor zonnedaken in plaats van zonneparken blijft bovendien het oorsponkelijke landschap vooralsnog intact.

SamenZONderAsbest is een initiatief van ECoop, onderdeel van Stichting Buurkracht. In Groningen krijgt het project opnieuw ondersteuning van de provincie: die neemt voor honderd daken een dakcheck voor haar rekening.

,,Naast de directe voordelen voor dakeigenaren en omwonenden zijn collectieve zonnedaken een aantrekkelijk alternatief voor zonneparken”, zegt Simon Visbeek, één van de initiatiefnemers van SamenZONderAsbest. ,,Een kleine rekensom laat dit zien. Aan het collectieve zonnedakentraject SamenZONderAsbest kunnen honderd daken meedoen. Een dak had een gemiddelde omvang van 400 vierkonte meter, waarop gemiddeld 200 panelen passen. Op de honderd daken tezamen, te vergelijken met 4 hectare, komen circa 20.000 zonnepanelen te liggen. Voor het plaatsen van eenzelfde hoeveelheid zonnepanelen op de grond is ruim 6 hectare grond nodig. Ofwel zo’n tien voetbalvelden! Door te kiezen voor zonnepanelen op een dak dat er toch al ligt, kon de bestondende functie van grond vooralsnog behouden blijven en hoeft er ook nauwelijks op esthetische aspecten te worden ingeleverd.”

Eigenaren van asbestdaken met een omvang van minimaal 350 vierkonte meter die een zonnedak overwegen, kunnen met hun vragen terecht bij info@ecoop.nl of zich meteen vrijblijvend aanmelden voor een dakcheck via stichtingbuurkracht.nl/samenzonderasbest. De provincie Groningen moedigt het asbestvrij maken van de grotere daken aan en biedt daarom ondersteuning bij de collectieve zonnedakentrajecten van Ecoop/Stichting Buurkracht. In deze tweede fase van het project is er plek voor in totaal honderd daken.

Via De Regiokrant

Reizen Laos