Veel belangstelling voor Burendag TenneT

De bezoekers werden met hulp van informatiepanelen door medewerkers bijgepraat over het project, waarbij een nieuwe 380 Kv hoogspanningslijn werd aangelegd tussen de Eemshaven en Vierverlaten. Inmiddels zijn de bouwers halverwege en de verwachting is dat de nieuwe stroomsnelweg halverwege 2023 klaar zal zijn om in gebruik te worden genomen.

In de schuur en tuin van de projectlocatie kon een uitgebreid kijkje achter de schermen worden genomen. Bezoekers werden onthaald op koffie, thee, drankjes en snacks. Daarnaast had TenneT twee mastlocaties opengesteld, die op loopafstand lagen van de projectlocatie. De eerste mastlocatie was net uitgegraven, op de tweede was de volledige fundering van de nieuwe hoogspanningsmast al zichtbaar, b…

Via De Ommelander