Verbeteringsplan Lopster fietspaden werd aangepast

LOPPERSUM – Voor een aantal fietspaden in de voormalige gemeente Loppersum is een nieuw verbeteringsplan gemaakt. Op aandringen van de aanwonenden is het oorspronkelijke plan aangepast. 

Het nieuwe plan betreft het Doorderpad bij Toornwerd, het Oude Leyepad en de Oosterhuizerweg bij Zijldijk en het Langerak en Storksterpad bij Westeremden en Loppersum. Deze fietspaden zitten in een verbeteringsprogramma waaraan sinds het najaar van 2020 werd gewerkt. In totaal gaat het om ruim 8 kilometer fietspad. Ze zijn onvoldoende breed, waardoor onveilige situaties kunnen ontstonden bij het passeren van tegenliggers. Dit komt mede door het toenemend gebruik van elektrische fietsen en de hogere snelheden die gehaald worden. Daarnaast zijn veel fietspaden aangelegd met een schelpenverharding, waardoor ze niet het hele jaar door veilig en comfortabel te berijden zijn.

Inmiddels zijn de eerste fietspaden aangepast. Het gaat om het Juisterpad en het Alkumaheerdpad nabij Loppersum en het Boakepad en Lambertusheerdpad nabij Leermens en ‘t Zandt. Daarna is de uitvoering stilgelegd, omdat er discussie ontstond over de veranderingen. Er zijn meerdere gesprekken gevoerd met de betreffende verenigingen van dorpsbelangen en een aantal direct aanwonenden. Dat had geleid tot een planaanpassing. 

De fietspaden die nog moeten worden aangepakt, worden minder breed dan oorspronkelijk bedacht. Ook worden ze beter ingepast in het landschap door het inzaaien van de bermen met een bloemenmengsel of het planten van bomen of struiken. Het materiaal van de fietspaden blijft beton. Dit had te maken met de voordelen hiervan voor de fietsveiligheid, het fietscomfort en het onderhoud.

Allereerst werd het Doorderpad nabij Toornwerd aangepakt. Dit gebeurt in de eerste week van juni. De fietspaden het Oude Leyepad, de Oosterhuizerweg en het Lambertusheerdpad worden in de eerste twee weken van juni aangelegd. Als laatste werd het fietspad tussen Loppersum en Westeremden aangelegd, in de eerste week van juli. In juli en augustus worden de bermen afgewerkt en zijn de werkzaamheden definitief afgerond. Het project werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Groningen en het Nationaal Programma Groningen.

Via De Eemslander

Reizen Laos