‘Verduurzamen woning niet voor alle Groningers mogelijk’

REGIO – Veel Groningers stonden welwillend tegenover de verduurzaming van hun woning, maar uit onderzoek van Sociaal Planbureau Groningen blijkt dat ruim één op de zes Groningers nog geen enkele vorm van isolatie in huis had. Door een combinatie van onzekerheid en betaalbaarheid is verduurzaming voor lang niet alle Groningers vanzelfsprekend of überhaupt mogelijk.

Sociaal Planbureau Groningen had deze week het rapport ‘Verduurzaming van de Groningse woningvoorraad’ gepresenteerd. Het rapport is overhandigd aan Ard van der Tuuk (voorzitter van de Vereniging van Groninger Gemeenten) en gedeputeerde Nienke Homan van de provincie Groningen.

Uit het onderzoek onder ruim 3500 Groningers komt naar voren dat verduurzaming van de woning voor lang niet alle Groningers vanzelfsprekend of überhaupt mogelijk is. Uit de verdiepende interviews blijkt dat dit gedeeltelijk komt door een afwachtende houding ten opzichte van verduurzaming. Die afwachtende houding werd veroorzaakt door een combinatie van onzekerheid en betaalbaarheid. Welke keuzes zijn het meest duurzaam? Betaalt de investering zich wel terug? Kunnen we niet beter wachten op nieuwe ontwikkelingen? Is het wel zinvol te investeren in een warmtepomp als je mogelijk binnen een paar jaar werd aangesloten op het warmtenet?

Woningeigenaren zullen verduurzaming zelf moeten financieren. Dat is niet voor alle woningeigenaren mogelijk. Het aantal woningeigenaren dat de financiële middelen ontbeert om de woning te verduurzamen ligt op 15 procent. Eigenaren van oudere huizen hebben vaak al hoge energielasten en bovendien verwacht 25 procent in de toekomst moeite te hebben met het betalen van de energielasten. Bij veel subsidies voor duurzame maatregelen zijn eigen investeringen nodig, waar deze groep niet de mogelijkheid toe had. Lenen voor duurzame investeringen lijkt maar voor weinig Groningers een serieuze optie te zijn. Dit komt deels doordat mensen met lagere inkomens niet mogen lenen, en deels doordat zij niet willen lenen voor iets dat zich pas op langere termijn terugbetaalt. Hierdoor blijft 15 procent van de Groningers in deze negatieve energiespiraal zitten.

Groningers vragen zich af in hoeverre erop vertrouwd kon worden dat plannen omtrent verduurzaming en aardgasvrij wonen daadwerkelijk worden doorgezet. Het wantrouwen is in Groningen al bovengemiddeld vanwege de aardbevingsproblematiek. Ook zijn inwoners bang dat als zij nu verduurzamende maatregelen nemen, dit hen in de toekomst geld gaat kosten door veranderend beleid.

Voor Groningers met lagere inkomens die niet in staat zijn om investeringen te doen zijn er minder opties om te verduurzamen. Hiervan had Groningen er relatief meer dan de rest van Nederland. In krimpgebieden wonen deze Groningers met lagere inkomens vaak ook in oude, slecht geïsoleerde huizen met een lagere woningwaarde. Een investering in verduurzaming kon voor deze woningen veelal niet uit, áls men al de middelen had om de investering te kunnen doen. Het lijkt er volgens Sociaal Planbureau Groningen op dat er voor deze groep, die niet kon investeren of (rendabel) kon lenen, nog geen financieel instrumentarium bestaat. Een grote opgave voor alle betrokkenen is daarom instrumenten te ontwikkelen die iedereen in staat stellen hun woning te verduurzamen.

Via De Regiokrant

Reizen Laos