Vereniging De Hamerlanden genomineerd voor Groene Anjer Prijs

KOSTVLIES – Vereniging De Hamerlanden is genomineerd voor De Groene Anjer Prijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De andere genomineerden zijn Stichting Veenloopcentrum Weiteveen en Vereniging Vogelwacht Uffelte.

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe reikt met ingang van dit jaar de Groene Anjer Prijs uit. Het is een tweejaarlijks uit te reiken prijs, gericht op het inspireren en in het zonnetje zetten van de vele vrijwilligers die zich inzetten voor natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe. Waar veel prijzen zich richten op personen is de Groene Anjer gericht op vrijwilligersgroepen.

Natuur en landschap stonden in ons land onder grote druk en veel burgers maken zich zorgen om de teloorgang van natuur, landschap en biodiversiteit. Velen zetten deze zorg om in activiteiten door zich als vrijwilliger daadwerkelijk in te zetten voor het behoud van de schoonheid van onze provincie. Door deze inzet kunnen de meest uiteenlopende projecten, activiteiten en acties gerealiseerd worden. De Groene Anjer beoogt de waardering hiervoor concreet tot uitdrukking te brengen.

De Drentse Groene Anjer Prijs is bestemd voor een instelling of groep (stichting, vereniging, werkgroep) die een opvallende impuls aan behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe geeft. Waarbij ook relaties met educatie, milieu, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en monumentaal erfgoed van betekenis kunnen zijn. Het is een inspiratieprijs, geen projectbijdrage. De winnaar ontvangt een prijs van 3.000 euro, de beide andere genomineerden een aanmoedigingsprijs van 1.000 euro.

Vereniging De Hamerlanden had ten doel om de natuur nabij Kostvlies in Gasselte zo goed mogelijk te beheren, behouden, beschermen, te ontwikkelen en te stimuleren dat bewoners en bezoekers er zo veel mogelijk van kunnen genieten. Daartoe is de vereniging er in 2020 in geslaagd om in samenwerking met bewoners en Stichting Het Drentse Landschap het Zandgat te verwerven. Het gaat om een voormalige zandwinning waar de vereniging zorgt voor het onderhoud en de verdere ontwikkeling van de natuur en de biodiversiteit.

De jury van de Groene Anjer bestaat uit Michiel Gerding, Jan Grotenhuis en Joop Verburg. De winnaar werd bekend op woensdag 13 oktober. Dan reikt Commissaris van de Koning, Jetta Klijnsma de prijs uit. De Groene Anjer Prijs zal tegelijkertijd worden uitgereikt met de Harry de Vroome penning van het Drentse Landschap.

Via De Nieuwsbode