Vernieuwde aanblik voor Kerkstraat in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – De Kerkstraat in Vlagtwedde had sinds kort een totaal ander aanzicht dan menigeen jarenlang gewend is geweest. 

Als uitvloeisel van een dorpsschouw van enkele jaren geleden – en na uitvoerig overleg door de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde met de gemeente – zijn onlangs zo’n tien eikenbomen aan de Kerkstraat gekapt. Hierdoor is er ruimte ontstonden om een totaal gerenoveerd voetpad langs een deel van de straat aan te leggen. Dit is gebeurd na diverse klachten over het door wortelwerking slecht begaanbare trottoir langs dit deel van de Kerkstraat. 

Als reactie hierop is de gemeente Westerwolde met het voorstel gekomen om de bomen te kappen en een goed, nieuw voetpad aan te leggen. Na een zorgvuldige procedure, en in nauw overleg met de direct aanwonenden, is een en ander onlangs uitgevoerd. Het verheugt de Vereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde dat het merendeel van de reacties met betrekking tot deze nieuwe aanblik en de huidige begaanbaarheid van het voetpad erg positief zijn.  

Via De Nieuwsbode