Verplicht hondenpoep opruimen in kernen Oldambt

OLDAMBT – Hondenbezitters in de gemeente Oldambt moeten binnenkort in de bebouwde kommen zelf de uitwerpselen van hun viervoeter opruimen. Men dient ook een geschikt hulpmiddel, zoals een poepzakje, bij zich te hebben om die taak uit te kunnen voeren. 

Dat had het college deze week besloten. De gemeenteraad zal worden voorgesteld een en ander mogelijk te maken bij de eerstvolgende  herziening van  de  Algemeen Plaatselijke Verordening.

Losloopgebieden

De gemeente zal in overleg  gaan  met verenigingen  van  dorpsbelangen  en wijkplatforms over  het plaatsen  en beheren  van  voorzieningen  en  het aanwijzen van losloopgebieden voor honden. Indien wenselijk zal er maximaal één  afgebakend  gebied per wijk of dorp worden aangewezen waar de aanlijnplicht niet  geldt.

Er komt een budget voor de hondenpoepmaatregelen van 1.300  euro per  jaar voor wijkplatforms en verenigingen van dorpsbelangen.

Via De Eemslander