Vijf jaar VN-verdrag Handicap: is meedoen makkelijker geworden?

REGIO – Op 14 juni 2016 trad het VN-verdrag Handicap in Nederland in werking. Het doel van dit verdrag is het verbeteren van de positie van mensen met een beperking zodat meedoen in de samenleving voor hen makkelijker werd. Belangenorganisaties Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie willen graag weten of en in hoeverre dit doel is bereikt. Vandaag starten zij daarom een publiciteitscampagne om stil te stonden bij het eerste lustrum van het VN-verdrag Handicap, én om mensen met een beperking in de provincie Groningen te vragen wat deze vijf jaar hen had opgeleverd. 

Wanneer iemand te maken had met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking, dan is volwaardig meedraaien in de maatschappij niet vanzelfsprekend. Heeft het VN-verdrag Handicap dit de afgelopen vijf jaar makkelijker gemaakt? Zijn bijvoorbeeld winkels, horeca, openbaar vervoer en openbare gebouwen toegankelijk(er) voor mensen in een rolstoel? Is bewegwijzering in gebouwen, steden en dorpen duidelijk, ook voor mensen met een visuele of verstandelijke beperking? Is informatie van bijvoorbeeld gemeenten, overheid en instanties toegankelijk (niet alleen digitaal!) en begrijpelijk voor iedereen? Kun je met een beperking de opleiding volgen of het werk doen dat jij graag wilt? En hoe vanzelfsprekend is het om met een beperking zelfstandig te wonen, met de zorg en begeleiding die aansluit op jouw persoonlijke wensen en behoeften?

Vanaf vandaag hangen op 99 locaties in Stad en ommeland posters om inwoners attent te maken op het eerste lustrum van het verdrag met de vraag of er wat te vieren is. Wat is er voor mensen met een beperking de afgelopen jaren verbeterd? En wat moet er volgens hen nog gebeuren zodat zij echt onbeperkt kunnen meedoen? Inwoners met een beperking en hun naasten/mantelzorgers kunnen reageren op deze vraag via https://zorgbelangrijk.nl/. Daar is ruimte voor hun ervaringen en ideeën, én is meer informatie te vinden over het VN-verdrag Handicap.

Gemeenten hebben een grote rol in het VN-verdrag Handicap. Maar het is nog best lastig om de verschillende onderwerpen uit het verdrag bij hen – maar ook bij bijvoorbeeld werkgevers, zorginstellingen en uitkeringsinstanties – op de agenda te krijgen. Om hierover op een lichte en speelse manier het gesprek aan te gaan, hebben de belangenorganisaties een spel ontwikkeld waarmee gezamenlijk op ontdekkingsreis kon worden gegaan. Zo kon worden ervaren wat mensen met een beperking ervaren. Het spel is toegestuurd aan de twaalf Groninger gemeenten met de uitnodiging om op 14 september in Hanze Plaza verder met elkaar in gesprek te gaan over het VN-verdrag. Het spel is ook – ter inspiratie – toegestuurd aan alle VN-ambassadeurs in Nederland.

Tot slot hebben Zorgbelang Groningen, Platform Hattinga Verschure en zaVie onlangs aan informateur Mariëtte Hamer en aan de Tweede Kamerfracties een brief gestuurd. Daarin dringen zij erop aan dat een nieuw kabinet snel de stappen zet die nodig zijn om het klachtrecht voor burgers op grond van het VN-verdrag – eindelijk – ook voor Nederland in werking te laten zijn.

Via De Regiokrant

Reizen Laos