Visie Sport en Bewegen Hogeland naar de raad

NOORD-GRONINGEN – De gemeenteraad van Het Hogeland buigt zich binnenkort over de Visie Sport en bewegen. Het stuk geeft de komende tien jaar ruimte, richting en focus aan het beleid van de gemeente op het gebied van sport en bewegen.

Naast de bijdrage die sporten levert aan de gezondheid, kon sporten inwoners ook helpen om (weer) mee te doen. Aandachtsgebieden hierbij zijn dat sport en bewegen in een uitnodigende en veilige omgeving moet plaatsvinden, dat er gewerkt moet worden met vitale sport- en beweegaanbieders en dat iedereen, jong en oud, moet kunnen meedoen.

De bevolking van Het Hogeland vergrijst. Daarom is er meer aandacht voor gezondheidsaspecten. Inwoners ontdekken ook andere manieren van sporten en bewegen. Er werd niet alleen meer bij sportverenigingen gesport, maar ook steeds meer in de omgeving. Het college wil hier de komende jaren samen met inwoners, organisaties en andere beleidsterreinen binnen de gemeente op inspelen.

Ondanks het feit dat sport en bewegen geen wettelijke taken van de gemeente zijn, hecht het college er zeer aan. Waar nodig wil het college sport en bewegen (blijven) stimuleren en voor iedereen bereikbaar houden. Daarbij komt het accent minder te liggen op financiële steun en meer op ondersteuning van de vraag en de initiatieven van bewoners en organisaties. Daarvoor worden verenigingsadviseurs en het beweegteam ingezet. Ook worden het onderwijs, de sportverenigingen en andere betrokken uitgenodigd om met de gemeente samen te werken. 

Wethouder Theo de Vries: ,,In de aanloop naar de visie hebben we uitgebreid overlegd met betrokkenen. Niet alleen met sportverenigingen en sportaanbieders. Ook het onderwijs en ouderenorganisaties zijn bijvoorbeeld betrokken geweest. We hebben dat zo breed mogelijk aangepakt. Al die partijen zien het belang van samenwerking en samen optrekken in. Nu de visie er ligt, gaan we daar verder vorm aan geven.”

Via De Ommelander

Reizen Laos