Vlagtwedde maakt zich op voor dorpsschouw

VLAGTWEDDE – In Vlagtwedde werd dinsdagmorgen 23 november een dorpsschouw gehouden.

Dat houdt in dat door ambtenaren van de gemeente Westerwolde samen met bestuursleden van de Vereniging van Dorpsbelangen ter plekke zal worden gekeken naar problematiek in de meest brede zin van het woord. Hierbij kon onder meer gekeken worden naar het onderhoud van de wegen en fietspaden, het groenonderhoud, (verkeers)borden en openbare gebouwen. Naderhand werd dan in gezamenlijkheid bekeken welke zaken er in Vlagtwedde op korte of langere termijn moeten worden aangepakt.
Ook dit jaar kon er in verband met de coronamaatregelen maar een beperkte groep inwoners deelnemen aan de dorpsschouw. De groep is nu al dusdanig groot dat aanmelding niet meer mogelijk is. Uiteraard bestaat er voor de leden van Dorpsbelangen Vlagtwedde en de overige inwoners van Vlagtwedde wel de mogelijkheid zaken voor deze dorpsschouw in te brengen. Dat kon door voor 22 november een mail te sturen naar info@dorpsbelangenvlagtwedde.nl of een briefje in de bus te doen op het adres Kromme Elleboog 5.

Via De Nieuwsbode