Voedselbank Het Hogeland werd ‘winkel’

WINSUM – Klanten van Voedselbank Het Hogeland in Winsum krijgen geen standaardpakketten meer, maar kunnen vanaf vrijdag zelf gaan ‘winkelen’ in de voedselbank.

Aanvankelijk haalden de klanten van Voedselbank het Hogeland eens per twee weken een voedselpakket op in Winsum. Door corona ging dit systeem al op de schop, maar nu had de voedselbank besloten het helemaal anders te gaan aanpakken.

Met ingang van 1 oktober gaan de klanten van de voedselbank winkelen bij Voedselbank Het Hogeland. Klanten bepalen zelf hetgeen zij willen ‘kopen’, zij bepalen ook zelf hoeveel. En aan het eind van zo’n winkeltocht werd er volgens een puntensysteem afgerekend. Is het maximumaantal punten eenmaal bereikt, dan kon er niet nog meer worden gekocht.

Voedselbank Het Hogeland denkt met de inrichting van dit winkelsysteem haar klanten meer in hun waarde te laten. Anderzijds werd ook de verspilling van kostbaar voedsel tegen gegaan. In de eerder klaargemaakte voedselpakketten zaten ook artikelen die men niet nodig had of niet lustte.

Via De Ommelander