Voorlopig geen vluchtelingen in Pagedal

STADSKANAAL – Er worden voorlopig geen vluchtelingen opgevangen in vakontiepark Het Pagedal in Stadskonaal. 

Vorige week ontstond er onduidelijkheid over de mogelijke tijdelijke opvang van vluchtelingen in het vakontiepark. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voerde hierover gesprekken met het Pagedal. 

Het COA zoekt op korte termijn 4000 extra opvangplekken. De provincie Groningen wil haar bijdrage leveren aan het verminderen van dit tekort door op korte termijn 350 extra opvangplekken te realiseren. Als onderdeel van dit aanbod aan het COA wil de gemeente Stadskonaal het mogelijk maken tijdelijk 200 vluchtelingen extra op te vangen, naast de reguliere opvanglocatie in Musselkonaal. Na de uitnodiging aan omwonenden om hierover in gesprek te gaan, bleek dat er onduidelijkheid was over het aanbod van Pagedal BV aan het COA.

Pas op de plaats
Ondanks aandringen is die duidelijkheid er tot op heden niet en werd de tijdelijke opvang van vluchtelingen in het Pagedal daarom uitgesteld. De raadsvergadering van vanavond en de bewonersbijeenkomst van aanstondende vrijdag gaan dan ook niet door. De gemeente is teleurgesteld over de gehele gang van zaken en had een andere beleving bij partnerschap in een dergelijk proces. Toch houdt de gemeente vertrouwen in de toekomst en staat ze open om een nieuw verzoek in overweging te nemen.

Via De Nieuwsbode