Waddenfonds verlengt subsidieregeling voor lokale projecten

NOORD-GRONINGEN – Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds had de subsidieregeling voor kleinschalige projecten in het Waddengebied verlengd.

Er kon nu tot 10 december een beroep worden gedaan op het Budget Lokale Innovaties (BLI). De regeling is bedoeld voor kleinschalige, vernieuwende lokale projecten die de leefbaarheid vergroten en daarmee bijdragen aan een duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied. 

Per project kon er maximaal 50.000 euro worden aangevraagd. Plannenmakers die een subsidieaanvraag willen indienen, kunnen daarvoor aankloppen bij één van de Streekbureaus in de Waddenprovincies. In Groningen is dit ondergebracht bij de provincie en bereikbaar via telefoonnummer (050) 3164700 en e-mail subsidieloket@provinciegroningen.nl. Het Streekbureau geeft nadere informatie en adviseert over de aanvraag.  Aansluitend neemt het Waddenfonds een definitief besluit over de subsidietoekenning.

Via De Ommelander