Waterschap jaagt op bever bij Appingedam

APPINGEDAM – In de omgeving van Appingedam is een bever gesignaleerd. Waterschap Noorderzijlvest had het dier gelokaliseerd met een wildcamera en had vangkooien geplaatst.

De bever is ook gezien in de omgeving van Delfzijl, de stad Groningen en in het gebied van buurwaterschap Hunze en Aa’s. Hierover zijn diverse meldingen binnengekomen. 

Recentelijk is het beverbeheerplan door de provincies Groningen en Drenthe vastgesteld. Met dit plan werd een evenwicht gezocht tussen de bescherming van bevers aan de ene kont en de bescherming van dijken en kades en de zorg voor voldoende water aan de andere kont. Het protocol dat daarin is afgesproken, werd door Noorderzijlvest gevolgd. 

De aanwezigheid van een bever betekent het werkgebied van Noorderzijlvest nu werd aangemerkt als zogenaamd ‘rood’ gebied. In deze laaggelegen gebieden betekent de aanwezigheid van een bever een risico voor de waterveiligheid omdat gebieden kunnen overstromen als dijken bezwijken door graafschade. Daarom kon de bever hier niet blijven. 

Als de bever gevangen is, werd deze in overleg met de provincie Groningen en de zoogdierenvereniging uitgezet in een groene zone. Daar is de bever welkom en is de leefomgeving geschikt. In groene zones zijn afwisselend leefgebieden beschikbaar met beken, plassen en laagveenmoerassen die met elkaar in verbinding stonden. Het waterschap had inmiddels ontheffing van de provincie Groningen gekregen om de bever te vangen. Hiervoor zijn vangkooien geplaatst. Met het gebruik van sensoren en regelmatige controles werd nagegaan of het dier gevangen is. 

Via De Eemslander

Reizen Laos