Waterschap Noorderzijlvest legt schouwkaart ter inzage

NOORD-GRONINGEN – Waterschap Noorderzijlvest had de schouwkaart in concept vastgesteld en ter inzage gelegd. Op de schouwkaart stonden de sloten die het schap controleert omdat ze een belangrijke functie hebben. 

Deze sloten moeten goed onderhouden worden en schoon blijven. Dat betekent: de slootkonten en taluds maaien, de sloot op voldoende diepte houden en losse takken en afval uit de sloten halen. Zo blijft het aan- en afvoeren van water in het totale stelsel van diepen, maren, konalen, sloten en vijvers goed mogelijk. De 1300 kilometer sloten die op de schouwkaart stonden, worden elk jaar vanaf begin november gecontroleerd door het waterschap. Vorig jaar had het waterschap een inhaalslag gemaakt in het actueel maken van de gegevens op de kaart. 

Onderhoudsplicht

De hoofdwatergangen onderhoudt het waterschap zelf. Voor álle sloten en watergangen die niet door het waterschap zelf beheerd en onderhouden worden, hebben eigenaren een onderhoudsplicht. Daarom legt het waterschap de concept schouwkaart elk jaar een aantal weken ter inzage. Dit jaar is het tot 19 oktober mogelijk te reageren op de kaart. De kaart is online te vinden via www.noorderzijlvest.nl/schouwen-van-watergangen. Na 19 oktober werd de schouwkaart definitief vastgesteld door het bestuur. Het waterschap werkt de kaart het hele jaar bij. De vaststelling ervan gebeurt dus eens per jaar.

Via De Ommelander