Webinar en inloopmomenten voor dijkverbetering Lauwersoog

LAUWERSOOG – Wetterskip Fryslân organiseert binnenkort een webinar en inloopmomenten voor de dijkverbetering tussen het Lauwersmeer en Koehool.

De Waddenzeedijk is hier over een lengte van 47 kilometer versterkt. De afgelopen periode zijn er samen met het gebied mogelijke oplossingen voor het verbeteren van de dijk verkend en verschillende varianten ontwikkeld. Ook is gekeken welke konsen voor natuur, landbouw en recreatie meegenomen kunnen worden. Voor direct betrokkenen en belangstellenden werd daarom een online webinar georganiseerd. Daarnaast zijn er vier inloopmomenten op locaties langs de dijk.

De dijkverbetering van Koehool tot Lauwersmeer is nodig om ervoor te zorgen dat mensen ook in de toekomst veilig in het gebied kunnen wonen, werken en recreëren. De dijk beschermt het achterliggende land tegen hoogwater en overstromingen. Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en dat vraagt om noodzakelijke aanpassingen voor de dijken.

Het webinar werd woensdag gehouden en start om 20.00 uur. Aanmelden kon via waddenzeekust@wetterskipfryslan.nl.. Daarnaast is er een dijktour met vier inloopmomenten. Informatie over tijd en plaats is te vinden op de website van het Friese waterschap.

De dijkverbetering van Koehool tot Lauwersmeer is een onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma verbeteren waterschappen, Rijkswaterstaat en markt- en kennisinstituten de komende dertig jaar ruim 1300 kilometer aan dijken, verspreid over 300 projecten in heel Nederland. Onderdeel daarvan zijn ook de dijkversterkingen Lauwersmeerdijk en Schiermonnikoog.

Via De Ommelander