Westerkwartier gaat aan de slag met warmtetransitie

EZINGE – De gemeente Westerkwartier gaat de komende jaren aan de slag met de warmtetransitie. De visie die de gemeente hierop had is vastgelegd in de Transitievisie Warmte

Met deze visie laat de gemeente zien hoe zij de warmtetransitie de komende jaren vorm gaat geven. De visie zet de komende jaren in op het isoleren van woningen. Door woningisolatie werd het aardgasverbruik teruggedrongen, werd er minder CO2 uitgestoten en werd er bespaard op de energierekening.

Warmtenet in grotere kerne

Voor het verwarmen van woningen stonden in de visie twee soorten oplossingen. In een groot deel van de gemeente zal iedere woning in de toekomst apart verwarmd moeten worden met bijvoorbeeld een warmtepomp. In de grotere kernen en de dorpen aan het Van Starkenborghkonaal kon mogelijk een warmtenet komen. Dit is op dit moment nog niet zeker. De gemeente doet de komende jaren verder onderzoek naar de haalbaarheid hiervan. Mogelijk volgt na deze onderzoeken een uitvoeringsplan voor een warmtenet in een of meerdere kernen.

Natuurlijke momenten

In de visie staat dat het belangrijk is om stap voor stap aan de slag gaan met de warmtetransitie. De gemeente wil inwoners stimuleren om op natuurlijke momenten de woning te verduurzamen. Wethouder Westra: ,,We hebben afgesproken in het Klimaatakkoord om in 2050 te stoppen met het gebruik van aardgas. De meeste inwoners verhuizen of verbouwen voor die tijd wel een keer. Of ze hebben een nieuwe CV ketel nodig. Dat zijn dé momenten om te kijken naar andere verwarmingsoplossingen.”

Veel gesprekken met inwoners

De Transitievisie Warmte is onder andere gevormd door veel gesprekken met inwoners. Voor de zomer is een enquête onder inwoners gehouden, die door bijna 1.000 Westerkwartierders is ingevuld. Daarnaast is in de vorm van online dialoogavonden met inwoners het gesprek aangegaan over de konsen en uitdagingen van de warmtetransitie in hun omgeving. In totaal hebben ruim 200 inwoners deelgenomen. Het college van B&W van de gemeente Westerkwartier had inmiddels ingestemd met de Transitievisie Warmte. De gemeenteraad zal er eind dit jaar een besluit over nemen.  

Via De Ommelander