Westerkwartier gaat klimaatadaptatie versnellen

EZINGE – De gemeente Westerkwartier maakt werk van klimaatadaptatie. De toenemende klimaatverandering veroorzaakt namelijk ook in het Westerkwartier steeds meer problemen.

In een klimaatadaptatiestrategie en een uitvoeringsagenda koppelt de gemeente Westerkwartier aanpassingen in de leefomgeving om overlast door de klimaatverandering tegen te gaan aan de uitvoering van projecten en investeringen, zoals de woningbouwopgave, de energie-transitie en groot onderhoud aan de openbare ruimte.

Projecten

De gemeente Westerkwartier maakt zo werk met werk. Maar behalve werk met werk maken zullen er ook projecten worden uitgevoerd om klimaatadaptatie te versnellen omdat de gemeente dit onderwerp erg belangrijk vindt. Daarom gaat het Westerkwartier ook een aantal pilotprojecten uitvoeren om de aandacht op dit thema te vestigen. Naast fysieke maatregelen in de openbare ruimte zal er ook worden ingezet op voorlichting en stimulering van inwoners en bedrijven.

Inwoners

Het Westerkwartier had samen met het waterschap de kwetsbaarheden op het gebied van wateroverlast, droogte en hitte in beeld gebracht door het uitvoeren van stresstesten. De gemeente pakt haar verantwoordelijkheid, maar roept inwoners op om hetzelfde te doen. Hoe inwoners dat aan kunnen pakken, zal de gemeente na vaststelling van het plan door de gemeenteraad in de vorm van voorlichting en publiekscampagnes gaan communiceren. De gemeente kent bijvoorbeeld al regelingen om een regenton aan te schaffen of verhard oppervlak af te koppelen. Maar het plan is om hier nog een stapje bij te doen.

Het college van burgemeester en wethouders legt het klimaatadaptatieplan eind dit jaar voor aan de gemeenteraad.

Via De Ommelander