Westerkwartier onderzoekt onteigening van Joods bezit in oorlogstijd

EZINGE – Een aantal Groningse gemeenten zal onderzoek doen naar de rol van de gemeenten bij de onteigening van Joods bezit en het naheffen van belastingen tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Een van die gemeenten is het Westerkwartier.

De directe aanleiding van dit onderzoek is de publicatie van de zogenaamde Verkaufsbücher door het Nationaal Archief. Hieruit blijkt dat ook in Groninger gemeenten tussen 1940 en 1945 Joods bezit onteigend is. De colleges van de gemeenten Veendam, Westerkwartier en Oldambt hebben inmiddels ingestemd met een dergelijk onderzoek en de verwachting is dat op korte termijn andere Groninger gemeenten ook aanhaken.

Helderheid verschaffen 

,,De gemeenten vinden het belangrijk om helderheid te verschaffen over de rol van de overheid in oorlogstijd”, zegt burgemeester Sipke Swierstra van Veendam namens de drie gemeenten. ,,Als blijkt dat er gevallen zijn waarbij rechtsherstel niet had plaatsgevonden ten aanzien van onteigend Joods bezit, gaan de gemeenten inventariseren hoe om te gaan met rechtsherstel en de mogelijk te nemen vervolgstappen.”

Onderzoeksteam 

,,Er is inmiddels een regionale ambtelijke werkgroep opgericht, waarin afspraken over onderlinge samenwerking worden gemaakt”, gaat Jurrie Nieboer, wethouder in de gemeente Oldambt, verder. ,,De bedoeling is dat er een onderzoeksteam werd aangesteld, bestondende uit gekwalificeerde historisch onderzoekers. Zij gaan starten met een verkennend onderzoek en op basis daarvan een onderzoeksplan opstellen.”

Een jaar 

,,De verwachting is dat het onderzoek een jaar gaat duren”, zegt Hielke Westra, wethouder in de gemeente Westerkwartier. ,,Daarbij is er nauw contact met de gemeente Groningen, die in februari is gestart met een onderzoek. De gemeenten delen onderling informatie over het verloop, de onderzoeksmethodiek en beschrijvingen van de context tijdens en na de oorlog. Daarnaast werkt de gemeente Westerkwartier hierbij ook samen met het bestuur van het Joodse schooltje in Leek.”

Via De Ommelander

Reizen Laos